Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

48/2016

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 944/2015 um loðnuveiðar grænlenskra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands á loðnuvertíðinni 2015/2016. - Brottfallin

1. gr.

Við reglugerðina bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða II, svohljóðandi:

Þrátt fyrir ákvæði til bráðabirgða I eru loðnuveiðar í flotvörpu heimilar frá gildistöku reglugerðar þessarar til og með 10. febrúar 2016 innan svæðis sem afmarkast af línum sem dregnar eru milli eftirfarandi punkta:

     1. 67° 11´ N – 014° 30´ V
     2. 67° 20´ N – 018° 00´ V
     3. 68° 00´ N – 018° 00´ V
     4. 68° 00´ N – 014° 30´ V

Hafrannsóknastofnun og Fiskistofa skulu fylgjast náið með hlutfalli ungloðnu og meðafla í loðnuafla á framangreindu svæði. Eftirlitsmenn Fiskistofu skulu vera um borð í skipum á meðan á veiðum stendur skv. nánari ákvörðun Fiskistofu.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett skv. ákvæðum laga nr. 22/1998, um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 27. janúar 2016.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica