Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

842/2015

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 567/2012 um gjaldskrá fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar. - Brottfallin

1. gr.

Á eftir 7. gr. kemur ný grein, 7. gr. a. svohljóðandi:

Gjald fyrir umsókn um rekstrarleyfi í fiskeldi (ný umsókn, breytt tegund, stækkun) skal vera sem hér segir og er umsókn ekki tekin til afgreiðslu fyrr en gjaldið hefur verið greitt:

Rekstrarleyfisflokkar* Umsókn um rekstrarleyfi kr.
1. flokkur - landeldi/strandeldi < 20 t 150.264
2. flokkur - landeldi/strandeldi > 20 t 192.004
3. flokkur - sjókvíaeldi, áframeldi, þorskur 250.440
4. flokkur - sjókvíaeldi, laxfiskar < 200 t 292.180
5. flokkur - sjókvíaeldi, laxfiskar > 200 t 333.920

* Skýringar við hvern flokk eru til viðmiðunar.

Fyrir aðra vinnu vegna rekstrarleyfa fiskeldis, meðal annars endurnýjun rekstrarleyfis, framsal, breytingu á staðsetningu búnaðar innan starfssvæðis o.fl., skal greitt tímagjald skv. 8. gr. Hið sama gildir um eftirlit í fiskeldi.

2. gr.

1. mgr. 11. gr. orðast svo:

Reglugerð þessi er sett með heimild í eftirfarandi ákvæðum laga: 25. og 26. gr. laga um matvæli nr. 93/1995, 11. gr. laga um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr nr. 66/1998, 11. og 17. gr. laga um slátrun og sláturafurðir nr. 96/1997, 31. og 31. gr. a. laga um sjávarafurðir nr. 55/1998, 8. og 8. gr. a. laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, 15. gr. laga nr. 90/2011 um skeldýrarækt, 33. gr. laga nr. 55/2013 um velferð dýra og 14. og 14. gr. a. laga nr. 71/2008 um fiskeldi.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í eftirfarandi ákvæðum laga: 25. og 26. gr. laga um matvæli nr. 93/1995, 11. gr. laga um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr nr. 66/1998, 11. og 17. gr. laga um slátrun og sláturafurðir nr. 96/1997, 31. og 31. gr. a. laga um sjávarafurðir nr. 55/1998, 8. og 8. gr. a. laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, 15. gr. laga nr. 90/2011 um skeldýrarækt, 33. gr. laga nr. 55/2013 um velferð dýra og 14. og 14. gr. a. laga nr. 71/2008 um fiskeldi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu 10. september 2015.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Eggert Ólafsson.

Baldur Arnar Sigmundsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica