Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

502/2015

Reglugerð um (15.) breytingu á reglugerð nr. 653/2014 um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2014/2015. - Brottfallin

1. gr.

1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Leyfilegur heildarafli í eftirfarandi tegundum, á tímabilinu frá og með 1. september 2014 til og með 31. ágúst 2015, er sem hér segir:

 

Lestir

Skv. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (5,3%)

Til úthlutunar á grundvelli aflahlutdeildar

1. Hörpudiskur

0

   
2. Innfjarðarækja:

1300

   
Innfjarðarækja skiptist:      
Ísafjarðardjúp

750

39,8

710,2

Arnarfjörður

350

18,6

331,4

Breiðafjörður, norðurfirðir

0

   
Húnaflói

0

   
Eldeyjarsvæði

200

10,6

189,4

Skagafjörður

0

   
Skjálfandaflói

0

   
Öxarfjörður

0

   

Leyfilegur heildarafli í innfjarðarækju er miðaður við bráðabirgðatillögur Hafrannsókna­stofn­unar og verður ákvörðun um heildarafla innfjarðarækju endurskoðuð að fengnum nýjum tillögum stofnunarinnar.

Veiðitími og heildarafli annarra tegunda er ákveðinn í sérstakri reglugerð eða með sér­stökum leyfum.

Veiðitímabil innfjarðarækju er skv. reglugerð um rækjuveiðar innfjarða. Heimilt er með til­kynningu til leyfishafa að breyta veiðitíma á ákveðnum veiðisvæðum innfjarðarækju, að fenginni umsögn Hafrannsóknastofnunar.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, lögum nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum nr. 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og lögum nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 5. júní 2015.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica