Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

465/2015

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á nauta-, svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra toll­kvótum skv. 12. gr. tollalaga nr. 88/2005 og viðauka III A, með síðari breytingum, í sam­ræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn og verð- og magn­toll:

 

Vara

Tímabil

Vörumagn

 Verðtollur

 Magntollur

   

kg

%

kr./kg

Tollskrárnr.:

Nautgripakjöt - vöruliðir 0202 og 0210:

 

95.000

  

0202.3xxx

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst

01.07.15-30.06.16

 

0

960

 

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað,

    

 

þurrkað eða reykt:

    

0210.2001

Beinlaust

01.07.15-30.06.16

 

0

585

 

 

    

Tollskrárnr.:

Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210:

 

64.000

  
 

Svínakjöt, fryst:

    

0203.2100

Skrokkar og hálfir skrokkar

01.07.15-30.06.16

 

0

252

 

Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini

    

0203.2201

Læri og lærissneiðar

01.07.15-30.06.16

 

0

505

0203.2209

Bógar og bógbitar

01.07.15-30.06.16

 

0

505

 

Með beini:

    

0203.29xx

Svínakjöt, fryst

01.07.15-30.06.16

 

0

779

 

Af svínum fryst:

    

0206.4100

Lifur

01.07.15-30.06.16

 

0

83

0206.4900

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

208

0209.1000

Af svínum - svínafita

01.07.15-30.06.16

 

0

72

 

Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt:

    

0210.1100

Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini

01.07.15-30.06.16

 

0

411

0210.1200

Slög og sneiðar af þeim, beinlaust

01.07.15-30.06.16

 

0

557

0210.1901

Reykt - beinlaust

01.07.15-30.06.16

 

0

633

0210.1902

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

633

0210.1909

Annars - beinlaust

01.07.15-30.06.16

 

0

633

 

     

Tollskrárnr.:

Kinda- eða geitakjöt - vöruliðir 0204 og 0210:

 

345.000

  

0204.3000

Lambaskrokkar, heilir eða hálfir - frystir

01.07.15-30.06.16

 

0

208

0204.4xxx

Kindakjöt, fryst

01.07.15-30.06.16

 

0

716

0204.5000

Geitakjöt

01.07.15-30.06.16

 

0

208

 

Annað fryst:

01.07.15-30.06.16

   

0206.9100

Svið (sviðahausar)

01.07.15-30.06.16

 

0

115

0206.9009

Annars

01.07.15-30.06.16

 

0

329

 

Kindakjöt, saltað, þurrkað eða reykt.

    

0210.9921

Beinlaust

01.07.15-30.06.16

 

0

465

0210.9929

Annars

01.07.15-30.06.16

 

0

465

0210.9931

Beinlaust

01.07.15-30.06.16

 

0

686

0210.9939

Annars

01.07.15-30.06.16

 

0

686

      

Tollskrárnr.:

Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207:

 

59.000

  
 

Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus:

    

0207.1xxx

Af hænsnum, fryst

01.07.15-30.06.16

 

0

286

 

Af kalkúnum:

    

0207.2xxx

Af kalkúnum, fryst

01.07.15-30.06.16

 

0

393

 

Af öndum, gæsum eða perluhænsnum:

    

0207.4xxx

Af öndum, fryst

01.07.15-30.06.16

 

0

393

0207.5xxx

Af gæsum, fryst

01.07.15-30.06.16

 

0

393

0207.6xxx

Af perluhænsnum, fryst

01.07.15-30.06.16

 

0

393

 

     

Tollskrárnr.:

  

53.000

  

0405.xxxx

Smjör og önnur fita

01.07.15-30.06.16

 

0

386

 

     

Tollskrárnr.:

Ostur og ystingur:

 

119.000

  

0406.1011

Skyr með viðbættum sykri eða sætiefni

01.07.15-30.06.16

 

0

275

0406.1019

Annað skyr

01.07.15-30.06.16

 

0

275

0406.1090

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

275

0406.2000

Hvers konar rifinn eða mulinn ostur

01.07.15-30.06.16

 

0

275

0406.3000

Fullunninn ostur, órifinn eða ómulinn

01.07.15-30.06.16

 

0

205

0406.4000

Gráðostur

01.07.15-30.06.16

 

0

315

0406.9000

Annar ostur

01.07.15-30.06.16

 

0

308

 

     

Tollskrárnr.:

Fuglsegg, í skurn, ný varin skemmdum eða soðin:

  

76.000

 
 

Frjóegg til útungunar:

    

0407.1100

Af hænsnum af tegundinni Gallus domestictus

01.07.15-30.06.16

 

0

150

0407.1900

Önnur

01.07.15-30.06.16

 

0

150

 

Önnur fersk egg:

    

0407.2100

Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus

01.07.15-30.06.16

 

0

150

0407.2900

Önnur

01.07.15-30.06.16

 

0

150

0407.9000

Önnur

01.07.15-30.06.16

 

0

150

 

Fuglsegg, skurnlaus, og eggja­rauða, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða varið skemmdum með öðrum hætti, einnig með við­bættum sykri eða öðru sætiefni:

    
 

Eggjarauða:

    

0408.1100

Þurrkuð

01.07.15-30.06.16

 

0

633

 

Önnur:

    

0408.1901

Gerilsneyddar eggjarauður með 7% saltinnihaldi, í 5 kg umbúðum eða stærri

01.07.15-30.06.16

 

0

168

0408.1909

Annars

01.07.15-30.06.16

 

0

168

 

Annað:

    

0408.9100

Þurrkað

01.07.15-30.06.16

 

0

633

 

Annars:

    

0408.9901

Soðin egg, í 10 kg umbúðum eða stærri

01.07.15-30.06.16

 

0

168

0408.9909

Annars

01.07.15-30.06.16

 

0

168

 

     

Tollskrárnr.:

Unnar kjötvörur:

 

86.000

  

1602.1001

Blönduð matv. meira en 60% af kjöti

01.07.15-30.06.16

 

0

162

1602.1009

Meira en 20% til og með 60%

01.07.15-30.06.16

 

0

162

1602.2011

Meira en 60% af dýralifur

01.07.15-30.06.16

 

0

226

1602.2012

Meira en 20% til og með 60% af dýralifur

01.07.15-30.06.16

 

0

226

1602.2019

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

44

1602.2021

Annað, meira en 60% af dýralifur

01.07.15-30.06.16

 

0

226

1602.2022

Annað, meira en 20%, til og með 60%

01.07.15-30.06.16

 

0

78

1602.2029

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

26

1602.3101

Úr kalkúnum meira en 60%

01.07.15-30.06.16

 

0

393

1602.3102

Úr kalkúnum meira en 20% til og með 60%

01.07.15-30.06.16

 

0

393

1602.3109

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

115

1602.3201

Úr hænsnum meira en 60%

01.07.15-30.06.16

 

0

393

1602.3202

Úr hænsnum meira en 20%, til og með 60%

01.07.15-30.06.16

 

0

393

1602.3209

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

115

1602.3901

Annað meira en 60% úr alifuglum

01.07.15-30.06.16

 

0

393

1602.3902

Annað 20% til og með 60% úr alifuglum

01.07.15-30.06.16

 

0

393

1602.3909

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

115

1602.4101

Úr svínum meira en 60%, læri og lærissneiðar

01.07.15-30.06.16

 

0

1011

1602.4102

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.15-30.06.16

 

0

343

1602.4109

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

115

1602.4201

Meira en 60% af kjöti, bógur og bógsneiðar

01.07.15-30.06.16

 

0

412

1602.4202

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.15-30.06.16

 

0

247

1602.4209

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

83

1602.4901

Annað meira en 60% af kjöti, blöndur

01.07.15-30.06.16

 

0

511

1602.4902

Annað meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.15-30.06.16

 

0

307

1602.4909

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

102

1602.5001

Meira en 60% kjöt úr nautgripum

01.07.15-30.06.16

 

0

702

1602.5002

Meira en 20% til og með 60%, úr kjöti

01.07.15-30.06.16

 

0

304

1602.5009

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

102

1602.9011

Úr dilkakjöti meira en 60% af kjöti

01.07.15-30.06.16

 

0

442

1602.9012

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.15-30.06.16

 

0

265

1602.9019

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

89

1602.9021

Annað, úr öðru kjöti meira en 60%

01.07.15-30.06.16

 

0

442

1602.9022

Annað, meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.15-30.06.16

 

0

265

1602.9029

Annað

01.07.15-30.06.16

 

0

89

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þar sem vísað er til skilmála reglugerðar þessarar.

4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Tilboð skulu ráða úthlutun. Til þess að tilboð teljist gilt skal því fylgja ábyrgðaryfirlýsing banka, sparisjóðs eða vátrygg­inga­félags þar sem fram kemur að viðkomandi ábyrgðarveitandi tryggi að tilboðs­gjafi geti staðið við tilboð sitt.

Tilboðsgjafi sá er hæst býður skal leysa til sín úthlutaðan tollkvóta með greiðslu andvirðis hans innan sjö daga frá dagsetningu tilkynningar um niðurstöðu útboðs.

Úthlutun skv. 1. og 2. mgr. er ekki framseljanleg.

5. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

6. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verð­lagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2016.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 19. maí 2015.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Baldur Arnar Sigmundsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica