Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

26/2015

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 927/2014, um loðnuveiðar grænlenskra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands á loðnuvertíðinni 2014/2015. - Brottfallin

1. gr.

2. og 3. mgr. í ákvæði til bráðabirgða orðast svo:

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. eru grænlenskum skipum heimilar loðnuveiðar í flotvörpu frá gildistöku þessarar reglugerðar til og með 2. febrúar 2015 innan svæðis sem afmarkast af línum sem dregnar eru milli eftirfarandi punkta:

  1. 67° 11´ N - 014° 30´ V
  2. 67° 20´ N - 018° 00´ V
  3. 68° 00´ N - 018° 00´ V
  4. 68° 00´ N - 014° 30´ V

Grænlenskum skipum er einungis heimilt að veiða 35% af aflamarki hvers skips innan svæða skv. 1. og 2. mgr. þessa ákvæðis.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett skv. ákvæðum laga nr. 22/1998, um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 21. janúar 2015.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica