Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

584/2014

Reglugerð um úthlutun á opnum tollkvótum á svínasíðum, frjóeggjum og eggjarauðum. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðauka IV A við 12. gr. tollalaga nr. 88/2005, með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn og verð- og magntoll:

 

Vara

Tímabil

Vörumagn

 Verðtollur

 Magntollur

Tollskrárnr.

  

kg

%

kr./kg

 

Svínakjöt, fryst:

    
 

-- Annað:

    

ex0203.2902

Annað - svínasíður með beini

20.06.14 - 15.09.14

ótilgr.

0

87

ex0203.2909

Annað - svínasíður, beinlausar

20.06. 14 - 15.09.14

ótilgr.

0

204

 

Frjóegg til útungunnar:

    

0407.1100

Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus

01.07.14. - 30.06.15

ótilgr.

0

0

0407.1900

Önnur

01.07.14. - 30.06.15

ótilgr.

0

0

 

-- Önnur

    

0408.1901

Gerilsneyddar eggjarauður með 7% saltinnihaldi í ≥ 5 kg umbúðum

01.07.14. - 30.06.15

ótilgr.

0

39

3. gr.

Við innflutning á frjóeggjum (0407.1100 og 0407.1900) skal gætt ákvæða laga nr. 54/1990, um innflutning dýra, með síðari breytingum.

4. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

5. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.

6. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. A laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2015.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 18. júní 2014.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Ása Þórhildur Þórðardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica