Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

381/2014

Reglugerð um úthlutun á opnum tollkvótum á ógerilsneyddri lífrænni mjólk. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum á ógerilsneyddri lífrænni mjólk - frystri, samkvæmt viðauka IV A og 12. gr. tollalaga nr. 88/2005, með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:

Vara

Tímabil

Verðtollur

Magntollur

%

kr./kg

Úr tollskrárnr.:

Mjólk og rjómi, þó ekki kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni:

- Með fituinnihaldi sem er meira en 1%
en ekki meira en 6% miðað við þyngd:

ex 0401.2009

-- Annað (ógerilsneydd lífræn mjólk - fryst)

28.04. - 30.09.14

0

0

3. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

4. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. A laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. september 2014.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 16. apríl 2014.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Ása Þórhildur Þórðardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica