Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1185/2013

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á fuglseggjum og afurðum þeirra. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum samkvæmt viðauka III A við tollalög nr. 88/2005 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tímabil innflutnings, vörumagn, verð- og magntoll:

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollar

Magntollar

Tollskrárnr.:

kg

%

kr./kg

38.000

0407

Fuglsegg, í skurn, ný, varin skemmdum eða soðin:

Frjóegg til útungunar:

0407.1100

Af hænsnum af tegundinni Gallus domestictus

01.01.-30.06.14

0

143

0407.1900

Önnur

01.01.-30.06.14

0

143

Önnur fersk egg:

0407.2100

Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus

01.01.-30.06.14

0

143

0407.2900

Önnur

01.01.-30.06.14

0

143

0407.9000

Önnur

01.01.-30.06.14

0

143

0408

Fuglsegg, skurnlaus, og eggjarauða, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða varið skemmdum með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni:

Eggjarauða:

0408.1100

Þurrkuð

01.01.-30.06.14

0

603

Önnur:

0408.1901

Gerilsneyddar eggjarauður með 7% saltinnihaldi, í 5 kg umbúðum eða stærri

01.01.-30.06.14

0

160

0408.1909

Annars

01.01.-30.06.14

0

160

Annað:

0408.9100

Þurrkað

01.01.-30.06.14

0

603

Annars:

0408.9901

Soðin egg, í 10 kg umbúðum eða stærri

01.01.-30.06.14

0

160

0408.9909

Annars

01.01.-30.06.14

0

160

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar.

4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Tilboð skulu ráða úthlutun. Til þess að tilboð teljist gilt skal því fylgja ábyrgðaryfirlýsing banka, sparisjóðs eða vátryggingafélags þar sem fram kemur að viðkomandi ábyrgðarveitandi tryggi að tilboðsgjafi geti staðið við tilboð sitt.

Tilboðsgjafi sá er hæst býður skal leysa til sín úthlutaðan tollkvóta með greiðslu andvirðis hans innan sjö daga frá dagsetningu tilkynningar um niðurstöðu útboðs.

Úthlutun skv. 1. og 2. mgr. er ekki framseljanleg.

5. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

6. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2014.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 27. desember 2013.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Rebekka Hilmarsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica