Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

142/2014

Reglugerð um úthlutun á opnum tollkvótum á afurðum alifugla. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum á afurðum alifugla samkvæmt viðauka IV A við tollalög, sbr. 65. gr. A tollalaga og 12. gr. tolla­laga nr. 88/2005 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn, verð- og magn­toll:

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollur

Magntollur

Tollskrárnr:

kg

%

kr./kg

Kjöt og ætir hlutar af alifuglum, fryst:

- Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus:

0207.1200

Ekki skorið í hluta, fryst

10.02. - 16.03.14

ótilgreint

0

197

3. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins, með síðari breytingum.

4. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. A laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 16. mars 2014.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 7. febrúar 2014.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Ása Þórhildur Þórðardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica