Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1013/2013

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 795/2013, um veiðar á sæbjúgum. - Brottfallin

1. gr.

Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist 3. mgr. sem orðist svo:

Veiðar á sæbjúgum eru einungis heimilar á svæðum sem hafa verið heilnæmiskönnuð af Matvælastofnun (MAST).

2. gr.

Við 2. gr. reglugerðarinnar bætist ný mgr. er verður 1. mgr. og orðast svo:

Með umsókn skal fylgja samningur um vinnslu á sæbjúgum í landi eða jafngild yfirlýsing þegar um eigin vinnslu er að ræða. Í báðum tilfellum þarf staðfesting frá MAST að fylgja um að viðkomandi vinnsla hafi gilt vinnsluleyfi frá MAST.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 79/1997 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, og lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 1. mars 2014 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 15. nóvember 2013.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Baldur P. Erlingsson.

Hrefna Karlsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica