Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

768/2013

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 662/2013 um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2013/2014 (blálanga, litli karfi og gulllax). - Brottfallin

1. gr.

1. mgr. 2. gr. orðist svo:

Leyfilegur heildarafli í óslægðum botnfiski, íslenskri sumargotssíld og humri er sem hér segir:

Tegund/Lestir

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1. Þorskur

          

Til úthlutunar

214.400

777

2.914

1.764

3.921

157

758

 

10.291

204.109

4,8% sbr. 3. mgr. 8. gr. úr öðrum tegundum

 

709

2.660

1.611

3.579

143

692

1.348

10.742

 

Samtals þorskur

 

1.486

5.574

3.375

7.500

300

1.450

1.348

21.033

 
           

2. Ýsa

          

Til úthlutunar

38.000

116

508

1.079

  

121

 

1.824

36.176

4,8% sbr. 3. mgr. 8. gr. úr öðrum tegundum

 

110

480

1.021

  

115

822

2.548

 

Samtals ýsa

 

226

988

2.100

  

236

822

4.372

 
           

3. Ufsi

          

Til úthlutunar

57.000

367

1.103

0

818

0

448

 

2.736

54.264

4,8% sbr. 3. mgr. 8. gr. úr öðrum tegundum

 

126

379

0

282

0

154

0

941

 

Samtals ufsi

 

493

1.482

 

1.100

 

602

0

3.677

 
           

4. Steinbítur

          

Til úthlutunar

7.500

15

59

271

0

0

15

 

360

7.140

4,8% sbr. 3. mgr. 8. gr. úr öðrum tegundum

 

35

136

629

0

0

35

45

880

 

Samtals steinbítur

 

50

195

900

  

50

45

1.240

 
           

5.1 Gullkarfi

52.000

       

2.496

49.504

5.2 Djúpkarfi

10.000

       

480

9.520

6. Grálúða

12.480

       

599

11.881

7. Sandkoli

500

       

24

476

8. Skrápflúra

200

       

10

190

9. Skarkoli

6.500

       

312

6.188

10. Þykkvalúra

1.600

       

77

1.523

11. Langlúra

1.100

       

53

1.047

12. Keila

5.900

       

283

5.617

13. Langa

13.500

       

648

12.852

14. Skötuselur

1.500

       

72

1.428

15. Humar

1.750

       

84

1.666

16. Íslensk sumargotssíld

81.500

       

3.912

77.588

17. Blálanga

2.400

       

115

2.285

18. Litli karfi

1.500

       

72

1.428

19. Gulllax

8.000

       

384

7.616Skýringar á töflu:

 1. Leyfilegur heildarafli.
 2. Til uppbótar skv. 1. tl. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006 (skel- og rækjubætur).
 3. Til ráðstöfunar skv. 2. tl. 1. mgr. 10. gr. og ákv. til brb. IX í lögum nr. 116/2006 (til stuðnings byggðarlögum).
 4. Til línuívilnunar skv. 8. mgr. 11. gr. laga nr. 116/2006.
 5. Til strandveiða skv. 6. gr. a og ákv. til brb. IX í lögum nr. 116/2006.
 6. Til frístundaveiða skv. 5. mgr. 6. gr. laga nr. 116/2006.
 7. Byggðakvóti Byggðastofnunar skv. ákv. til brb. XIII í lögum nr. 116/2006.
 8. Flutt milli fiskveiðiára skv. 3. ml. 6. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006.
 9. Samkvæmt 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (4,8%).
 10. Fiskistofa úthlutar á grundvelli aflahlutdeildar.

2. gr.

Á eftir orðinu "gullkarfa" í 2. mgr. 2. gr. kemur: litla karfa, gulllaxi.

3. gr.

Á eftir orðinu "keilu" í 1. mgr., 8. gr. kemur: blálöngu, litla karfa.

4. gr.

Svofelldar breytingar verða á 9. gr.:

 1. Á eftir orðinu "löngu" í 1. mgr. kemur: og blálöngu.
 2. Á eftir orðinu "löngu" í 2. mgr. kemur: og blálöngu.
 3. Í stað orðsins "karfi" í 6. mgr. 9. gr. koma orðin: gull- og djúpkarfi.

5. gr.

14. gr. reglugerðarinnar orðast svo: Um þorskígildisstuðla fer skv. reglugerð um þorsk­ígildis­stuðla samkvæmt 19. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, fiskveiðiárið 2013/2014.

6. gr.

Við reglugerðina kemur ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

Fyrir upphaf fiskveiðiársins 2013/2014, skal fiskiskipum, sem aflareynslu hafa í blálöngu, gulllaxi og litla karfa, innan íslenskrar fiskveiðilögsögu, á fiskveiðitímabilinu 16. ágúst 2010 til 15. ágúst 2013, úthlutað aflahlutdeild í þessum tegundum á grundvelli veiði­reynslu þeirra, sbr. 1. mgr. 9. gr. laga um stjórn fiskveiða. Fyrirmæli 2. málsl. 1. mgr. 9. gr. laganna gilda við úthlutunina.

Við útreikning á aflahlutdeild hvers fiskiskips, skal eingöngu leggja til grundvallar afla­upplýsingar samkvæmt aflaupplýsingakerfi Fiskistofu (GAFL) og hlutfall heildarafla í blá­löngu, gulllaxi og litla karfa, sem einstök skip hafa veitt á þessu viðmiðunartímabili.

Á grundvelli áætlaðrar aflahlutdeildar skal fiskiskipum úthlutað bráðabirgðaaflamarki í blálöngu, gulllaxi og litla karfa fyrir fiskveiðiárið 2013/2014, sem samtals nemur 80% af úthlutuðu aflamarki, sbr. j. lið í töflu í 1. gr. Jafnframt skulu útgerðum skipanna kynntar forsendur úthlutunarinnar og skulu þær hafa frest til 1. október 2013 til að koma athuga­semdum á framfæri við Fiskistofu vegna hennar. Fiskistofa skal eigi síðar en 1. nóvember 2013 senda útgerðum skipanna tilkynningar um endanlega aflahlutdeild skipa þeirra í blálöngu, gulllaxi og litla karfa og endanlegt aflamark þeirra á fiskveiðiárinu 2013/2014.

Frestur til að framkvæma skipti á aflaheimildum skv. 2. mgr. 4. gr. reglugerðar um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2013/2014 er í viku eftir að birt hefur verið ákvörðun Fiskistofu skv. 3. mgr.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Reglu­gerðin öðlast þegar gildi en kemur til framkvæmdar 1. september 2013.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 26. ágúst 2013.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Arnór Snæbjörnsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica