Leita
Hreinsa Um leit

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

456/2013

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 855/2012 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1222/2009 um merkingu hjólbarða að því er varðar eldsneytisnýtingu og aðrar nauðsynlegar kennistærðir.

1. gr.

Við 1. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:

Eftirfarandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB), sem vísað er til í 43. tölul. IV. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 221/2012 frá 7. desember 2012, um breyt­ingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af IV. kafla II. viðauka og IV. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 228/2011 frá 7. mars 2011 um breyt­ingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1222/2009 að því er varðar prófunaraðferð fyrir veggrip hjólbarða í flokki C1 á blautum vegi.

2. gr.

Við 2. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 228/2011 er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 20/2013, 28. mars 2013, bls 887. Ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 221/2012 er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins, nr. 18/2013, 21. mars 2013, bls. 27.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 8. gr. laga nr. 72/1994, um merkingar og upp­lýs­ingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl. ásamt síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 30. apríl 2013.

F. h. r.

Kristján Skarphéðinsson.

Ólafur Egill Jónsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica