Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

471/2013

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra tollkvótum skv. viðauka III A við tollalög nr. 88/2005 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn og verð- og magntoll:

Vara

Tímabil

Vörumagn

 Verðtollur

 Magntollur

kg

%

kr./kg

Tollskrárnr.:

Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210:

64.000

Svínakjöt, fryst:

0203.2100

Skrokkar og hálfir skrokkar

01.07.13 - 30.06.14

0

235

Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini

0203.2201

Læri og lærissneiðar

01.07.13 - 30.06.14

0

470

0203.2209

Bógar og bógbitar

01.07.13 - 30.06.14

0

470

Með beini:

0203.29xx

Svínakjöt, fryst

01.07.13 - 30.06.14

0

724

Af svínum fryst

0206.4100

Lifur

01.07.13 - 30.06.14

0

77

0206.4900

Annað

01.07.13 - 30.06.14

0

193

0209.1000

Af svínum - svínafita

01.07.13 - 30.06.14

0

67

Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt:

0210.1100

Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini

01.07.13 - 30.06.14

0

382

0210.1200

Slög og sneiðar af þeim, beinlaust

01.07.13 - 30.06.14

0

518

0210.1901

Reykt - beinlaust

01.07.13 - 30.06.14

0

588

0210.1902

Annað

01.07.13 - 30.06.14

0

588

0210.1909

Annars - beinlaust

01.07.13 - 30.06.14

0

588

Tollskrárnr.:

Kinda eða geitakjöt - vöruliðir 0204 og 0210:

345.000

0204.3000

Lambaskrokkar, heilir eða hálfir - frystir

01.07.13 - 30.06.14

0

194

0204.4xxx

Kindakjöt, fryst

01.07.13 - 30.06.14

0

666

0204.5000

Geitakjöt

01.07.13 - 30.06.14

0

194

Annað fryst:

0206.9100

Svið (sviðahausar)

01.07.13 - 30.06.14

0

107

0206.9009

Annars

01.07.13 - 30.06.14

0

306

Kindakjöt, saltað, þurrkað eða reykt.

0210.9921

Beinlaust

01.07.13 - 30.06.14

0

433

0210.9929

Annars

01.07.13 - 30.06.14

0

433

0210.9931

Beinlaust

01.07.13 - 30.06.14

0

638

0210.9939

Annars

01.07.13 - 30.06.14

0

638

Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207:

59.000

Tollskrárnr.:

Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus:

0207.1xxx

Af hænsnum, fryst

01.07.13 - 30.06.14

0

266

Af kalkúnum:

0207.2xxx

Af kalkúnum, fryst

01.07.13 - 30.06.14

0

365

Af öndum, gæsum eða perluhænsnum:

0207.4xxx

Af öndum, fryst

01.07.13 - 30.06.14

0

365

0207.5xxx

Af gæsum, fryst

01.07.13 - 30.06.14

0

365

0207.6xxx

Af perluhænsnum, fryst

01.07.13 - 30.06.14

0

365

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þar sem vísað er til skilmála reglugerðar þessarar.

4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Tilboð skulu ráða úthlutun. Til þess að tilboð teljist gilt skal því fylgja ábyrgðaryfirlýsing banka, sparisjóðs eða vátryggingafélags þar sem fram kemur að viðkomandi ábyrgðarveitandi tryggi að tilboðsgjafi geti staðið við tilboð sitt.

Tilboðsgjafi sá er hæst býður skal leysa til sín úthlutaðan tollkvóta með greiðslu andvirðis hans innan sjö daga frá dagsetningu tilkynningar um niðurstöðu útboðs.

Úthlutun skv. 1. og 2. mgr. er ekki framseljanleg.

5. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

6. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2014.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 22. maí 2013.

F. h. r.

Halldór Runólfsson.

Rebekka Hilmarsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica