Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

472/2013

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á unnum kjötvörum. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra tollkvótum skv. 12. gr. tollalaga nr. 88/2005 og viðauka III A með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn og verð- og magntoll:

Vara

Tímabil

Vörumagn

 Verðtollur

 Magntollur

kg

%

kr./kg

Tollsrkárnr:

Kjötvörur úr vörulið 1602:

86.000

1602.1001

Blönduð matvara meira en 60% af kjöti

01.07.13 - 30.06.14

-

0

151

1602.1009

Meira en 20% til og með 60%

01.07.13 - 30.06.14

-

0

151

1602.2011

Meira en 60% af dýralifur

01.07.13 - 30.06.14

-

0

210

1602.2012

Meira en 20% til og með 60% af dýralifur

01.07.13 - 30.06.14

-

0

210

1602.2019

Annað

01.07.13 - 30.06.14

-

0

44

1602.2021

Annað, meira en 60% af dýralifur

01.07.13 - 30.06.14

-

0

210

1602.2022

Annað, meira en 20% til og með 60%

01.07.13 - 30.06.14

-

0

78

1602.2029

Annað

01.07.13 - 30.06.14

-

0

78

1602.3101

Úr kalkúnum, meira en 60%

01.07.13 - 30.06.14

-

0

365

1602.3102

Úr kalkúnum, meira en 20% til og með 60%

01.07.13 - 30.06.14

-

0

365

1602.3109

Annað

01.07.13 - 30.06.14

-

0

115

1602.3201

Úr hænsnum, meira en 60%

01.07.13 - 30.06.14

-

0

365

1602.3202

Úr hænsnum, meira en 20% til og með 60%

01.07.13 - 30.06.14

-

0

365

1602.3209

Annað

01.07.13 - 30.06.14

-

0

115

1602.3901

Annað, meira en 60% úr alifuglum

01.07.13 - 30.06.14

-

0

365

1602.3902

Annað, 20% til og með 60% úr alifuglum

01.07.13 - 30.06.14

-

0

365

1602.3909

Annað

01.07.13 - 30.06.14

-

0

115

1602.4101

Úr svínum, meira en 60%, læri og lærissneiðar

01.07.13 - 30.06.14

-

0

940

1602.4102

Meira en 20% til og með 60% af kjöti

01.07.13 - 30.06.14

-

0

343

1602.4109

Annað

01.07.13 - 30.06.14

-

0

115

1602.4201

Meira en 60% af kjöti, bógur og bógsneiðar

01.07.13 - 30.06.14

-

0

790

1602.4202

Meira en 20% til og með 60% af kjöti

01.07.13 - 30.06.14

-

0

247

1602.4209

Annað

01.07.13 - 30.06.14

-

0

83

1602.4901

Annað, meira en 60% af kjöti, blöndur

01.07.13 - 30.06.14

-

0

940

1602.4902

Annað, meira en 20% til og með 60% af kjöti

01.07.13 - 30.06.14

-

0

307

1602.4909

Annað

01.07.13 - 30.06.14

-

0

102

1602.5001

Meira en 60% kjöt úr nautgripum

01.07.13 - 30.06.14

-

0

653

1602.5002

Meira en 20% til og með 60% úr kjöti

01.07.13 - 30.06.14

-

0

304

1602.5009

Annað

01.07.13 - 30.06.14

-

0

102

1602.9011

Úr dilkakjöti, meira en 60% af kjöti

01.07.13 - 30.06.14

-

0

940

1602.9012

Meira en 20% til og með 60% af kjöti

01.07.13 - 30.06.14

-

0

265

1602.9019

Annað

01.07.13 - 30.06.14

-

0

89

1602.9021

Annað, úr öðru kjöti meira en 60%

01.07.13 - 30.06.14

-

0

940

1602.9022

Annað, meira en 20% til og með 60% af kjöti

01.07.13 - 30.06.14

-

0

265

1602.9029

Annað

01.07.13 - 30.06.14

-

0

89

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar.

4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Tilboð skulu ráða úthlutun. Til þess að tilboð teljist gilt skal því fylgja ábyrgðaryfirlýsing banka, sparisjóðs eða vátryggingafélags þar sem fram kemur að viðkomandi ábyrgðarveitandi tryggi að tilboðsgjafi geti staðið við tilboð sitt.

Tilboðsgjafi sá er hæst býður skal leysa til sín úthlutaðan tollkvóta með greiðslu andvirðis hans innan sjö daga frá dagsetningu tilkynningar um niðurstöðu útboðs.

Úthlutun skv. 1. og 2. mgr. er ekki framseljanleg.

5. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

6. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2014.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 22. maí 2013.

F. h. r.

Halldór Runólfsson.

Rebekka Hilmarsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica