Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

473/2013

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á smjöri og ostum. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra tollkvótum skv. 12. gr. tollalaga nr. 88/2005 og viðauka III A, með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu a og b gilda um tímabil innflutnings, vörumagn, verð- og magn­toll:

Tollskrárnr.:

Vara

Tímabil

Vörumagn

 Verðtollur

 Magntollur

a)

kg

%

kr./kg

0405.xxxx

Smjör og önnur fita

01.07.13 - 30.06.14

53.000

0

359

b)

Ostur og ystingur:

119.000

0406.1011

Skyr með viðbættum sykri eða sætiefni

01.07.13 - 30.06.14

0

255

0406.1019

Annað skyr

01.07.13 - 30.06.14

0

255

0406.1090

Annað

01.07.13 - 30.06.14

0

255

0406.2000

Hvers konar rifinn eða mulinn ostur

01.07.13 - 30.06.14

0

255

0406.3000

Fullunninn ostur, órifinn eða ómulinn

01.07.13 - 30.06.14

0

191

0406.4000

Gráðostur

01.07.13 - 30.06.14

0

293

0406.9000

Annar ostur

01.07.13 - 30.06.14

0

286

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar.

4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Tilboð skulu ráða úthlutun. Til þess að tilboð teljist gilt skal því fylgja ábyrgðaryfirlýsing banka, sparisjóðs eða vátryggingafélags þar sem fram kemur að viðkomandi ábyrgðarveitandi tryggi að tilboðsgjafi geti staðið við tilboð sitt.

Tilboðsgjafi sá er hæst býður skal leysa til sín úthlutaðan tollkvóta með greiðslu andvirðis hans innan sjö daga frá dagsetningu tilkynningar um niðurstöðu útboðs.

Úthlutun skv. 1. og 2. mgr. er ekki framseljanleg.

5. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

6. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2014.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 22. maí 2013.

F. h. r.

Halldór Runólfsson.

Rebekka Hilmarsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica