Leita
Hreinsa Um leit

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

293/2013

Reglugerð um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2012 er varðar visthönnun loftræstisamstæðna og vifta.

1. gr.

Eftirfarandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB), sem vísað er til í tölul. 26b. í IV. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 220/2012, frá 7. desember 2012, um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af IV. kafla II. viðauka og IV. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 206/2012 frá 6. mars 2012 um fram­kvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun loftræstisamstæðna og vifta.

2. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 205/2012 er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 16/2013, 14. mars 2013, bls. 486.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 220/2012 er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins, nr. 18/2013, 21. mars 2013, bls. 26.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 13. gr. laga nr. 42/2009, um visthönnun vöru sem notar orku, öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 26. mars 2013.

F. h. r.

Kristján Skarphéðinsson.

Ólafur Egill Jónsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica