Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1000/2012

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 1239/2011 um stjórn veiða íslenskra skipa úr norsk-íslenska síldarstofninum árið 2012. - Brottfallin

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. reglugerðarinnar:

  1. B-liður í töflu fellur brott.
  2. Í stað tölunnar "117.260" í D-lið kemur: 119.260.
  3. Í stað tölunnar "118.248" í F-lið kemur: 120.248.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiði­landhelgi Íslands, með síðari breytingum, laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, með síðari breytingum og laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 26. nóvember 2012.

F. h. r.

Ingvi Már Pálsson.

Hrefna Karlsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica