Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

560/2011

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á unnum kjötvörum. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. 12. gr. tollalaga nr. 88/2005 og viðauka III A með síðari breytingum.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn og verðtoll:

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollur

kg

%

Tollskrárnr.:

Kjötvörur úr vörulið 1602:

86.000

1602.1001

Blönduð matvara með meira en 60% af kjöti

01.07.11 - 30.06.12

-

114,6

1602.1009

Meira en 20% til og með 60%

01.07.11 - 30.06.12

-

114,6

1602.2011

Meira en 60% af dýralifur

01.07.11 - 30.06.12

-

127,0

1602.2012

Meira en 20% til og með 60% af dýralifur

01.07.11 - 30.06.12

-

127,0

1602.2019

Annað

01.07.11 - 30.06.12

-

127,0

1602.2021

Annað, meira en 60% af dýralifur

01.07.11 - 30.06.12

-

127,0

1602.2022

Annað, meira en 20%, til og með 60%

01.07.11 - 30.06.12

-

127,0

1602.2029

Annað

01.07.11 - 30.06.12

-

127,0

1602.3101

Úr kalkúnum meira en 60%

01.07.11 - 30.06.12

-

159,0

1602.3102

Úr kalkúnum meira en 20% til og með 60%

01.07.11 - 30.06.12

-

159,0

1602.3109

Annað

01.07.11 - 30.06.12

-

159,0

1602.3201

Úr hænsnum meira en 60%

01.07.11 - 30.06.12

-

159,0

1602.3202

Úr hænsnum meira en 20%, til og með 60%

01.07.11 - 30.06.12

-

159,0

1602.3209

Annað

01.07.11 - 30.06.12

-

159,0

1602.3901

Annað meira en 60% úr alifuglum

01.07.11 - 30.06.12

-

159,0

1602.3902

Annað 20% til og með 60% úr alifuglum

01.07.11 - 30.06.12

-

159,0

1602.3909

Annað

01.07.11 - 30.06.12

-

159,0

1602.4101

Úr svínum meira en 60%, læri og lærissneiðar

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.4102

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.4109

Annað

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.4201

Meira en 60% af kjöti, bógur og bógsneiðar

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.4202

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.4209

Annað

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.4901

Annað meira en 60% af kjöti, blöndur

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.4902

Annað meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.4909

Annað

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.5001

Meira en 60% kjöt úr nautgripum

01.07.11 - 30.06.12

-

114,6

1602.5002

Meira en 20% til og með 60%, úr kjöti

01.07.11 - 30.06.12

-

114,6

1602.5009

Annað

01.07.11 - 30.06.12

-

114,6

1602.9011

Úr dilkakjöti meira en 60% af kjöti

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.9012

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.9019

Annað

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.9021

Annað, úr öðru kjöti meira en 60%

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.9022

Annað, meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

1602.9029

Annað

01.07.11 - 30.06.12

-

172,2

3. gr.

Tollkvótum er úthlutað samkvæmt auglýsingu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar.

4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vegna viðkomandi vöruliðar. Tilboð skulu ráða úthlutun. Til þess að tilboð teljist gilt skal því fylgja ábyrgðaryfirlýsing banka, sparisjóðs eða vátryggingafélags þar sem fram kemur að viðkomandi ábyrgðarveitandi tryggi að tilboðsgjafi geti staðið við tilboð sitt.

Tilboðsgjafi sá er hæst býður skal leysa til sín úthlutaðan tollkvóta með greiðslu andvirðis hans innan sjö daga frá dagsetningu tilkynningar um niðurstöðu útboðs.

Úthlutun skv. 1. og 2. mgr. er ekki framseljanleg.

5. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 509/2004 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

6. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. júní 2012.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 6. júní 2011.

F. h. r.

Ólafur Friðriksson.

Sigríður Norðmann.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica