Sjávarútvegsráðuneyti

63/2007

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 12, 11. janúar 2007, um loðnuveiðar íslenskra skipa á vetrarvertíð 2007. - Brottfallin

1. gr.

Í stað "143.835 lestir" í 3. mgr. 1. gr. komi: 300.245 lestir.

2. gr.

1. mgr. 4. gr. orðist svo:

Aðeins er heimilt að stunda loðnuveiðar með flotvörpu sunnan 68°00¢ N og norðan 65°15¢ N. Að vestan markast svæðið af línu sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

1. 65°15¢ N - 11°20¢ V
2. 66°05¢ N - 11°30¢ V
3. 66°15¢ N - 12°00¢ V
4. 66°12¢ N - 12°22¢ V
5. 66°40¢ N - 12°40¢ V
6. 66°47¢ N - 13°00¢ V
7. 66°52¢ N - 13°08¢ V
8. 67°11¢ N - 14°30¢ V
9. 68°00¢ N - 14°30¢ V

3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða og laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, til að öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 2. febrúar 2007.

F. h. r.

Jón B. Jónasson.

Þórður Eyþórsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica