Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

743/2017

Reglugerð um (11.) breytingu á reglugerð nr. 167/2015 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu.

1. gr.

Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist einn nýr töluliður, 71. tölul., svohljóðandi:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/201 frá 6. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið flúralaner með tilliti til hámarks­gilda leifa. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefnd­arinnar nr. 128/2017, frá 7. júlí 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórn­ar­tíð­indi Evrópusambandsins nr. 48, frá 3. ágúst 2017, bls. 928.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum nr. 93/1995 um matvæli, lögum nr. 96/1997 um slátrun og sláturafurðir og lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu, öll með síðari breytingum.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 10. ágúst 2017.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Iðunn Guðjónsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica