Brottfallnar reglugerðir

212/1997

Reglugerð um breytingu á viðaukum I og II með reglugerð nr. 579/1989 um búfjármörk, markaskrár og takmörkun á sammerkingum búfjár, sbr. reglugerð nr. 410/1992. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um breytingu á viðaukum I og II með reglugerð nr. 579/1989

um búfjármörk, markaskrár og takmörkun á sammerkingum búfjár,

sbr. reglugerð nr. 410/1992.

1. gr.

Eftirfarandi breyting verður á viðauka I við reglugerð nr. 579/1989 um búfjármörk, markaskrár og takmörkun á sammerkingum búfjár, sbr. breytingu með rg. nr. 410/1992:

Í stað litsins ljósbrúnn á varnarsvæði nr. 26 (Héraðshólf) kemur: Appelsínugulur.

2. gr.

Viðauki II með reglugerð nr. 410/1992 um breytingu á rg. nr. 579/1989 breytist til samræmis við þá breytingu sem kveðið er á um í 1. gr. þessarar auglýsingar og verður viðauki II með reglugerðinni þannig:

 

Mynd

 

3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í IX. kafla laga nr. 6/1986 um afréttarmálefni, fjallskil o.fl. og lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim og öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 21. mars 1997.

Guðmundur Bjarnason.

Jón Höskuldsson.

Fylgiskjal II:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica