Brottfallnar reglugerðir

83/1981

Reglugerð um greiðslur sjúkrasamlaga fyrir meðferð húðsjúkdóma, veitta af öðrum en læknum. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um greiðslur sjúkrasamlaga fyrir meðferð

húðsjúkdóma, veitta af öðrum en læknum.

1. gr.

Í heilsugæslustöðvum, svo og á sérstökum göngudeildum, sem viðurkenndar eru af heilbrigðismálaráðuneytinu, má veita sjúklingum með hverskonar húðsjúkdóma viðeigandi meðferð samkvæmt fyrirmælum læknis, sérfræðings í húðsjúkdómum þar sem því verður við komið. Að meðferðinni starfi hjúkrunarfræðingar eða annað heilbrigðisstarfsfólk, sem ráðuneytið telur hafa næga kunnáttu til starfans.

2. gr.

Sjúkrasamlög skulu greiða fyrir meðferð, sem um ræðir í 1. gr., samkvæmt gjaldskrá, sem ráðuneytið setur að fengnum tillögum tryggingaráðs. Í gjaldskránni má ákveða að sjúklingur greiði tiltekinn hluta af kostnaði við meðferð. Þegar um er að ræða stofnanir, sem daggjaldanefnd ber að setja gjaldskrá, samkv. 46. gr. almtr.laga, kveður ráðuneytið einnig á um skiptingu greiðslu milli samlags og sjúklings.

3. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 5. gr. laga nr. 58/1978 um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar öðlast gildi þegar við birtingu.

Heilbrigðis- og trgggingamálaráðuneytið, 3. febrúar 1981.

Svavar Gestsson.

Páll Sigurðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica