Brottfallnar reglugerðir

877/1999

Reglugerð um 1. breytingu á reglugerð nr. 748/1998 um greiðslur almannatrygginga í lyfjakostnaði - Brottfallin

Reglugerð

um 1. breytingu á reglugerð nr. 748/1998 um greiðslur

almannatrygginga í lyfjakostnaði.

1. gr.

1. gr. 2. mgr. hljóði svo:

Greiðsla Tryggingastofnunar ríkisins fyrir hverja lyfjaávísun (ordination) skal miðast mest við 100 daga notkun, nema þegar ávísað er á lyf í eftirtöldum ATC-flokkum (lækningaflokkum; Anatomical - Therapeutical - Chemical Classification) en þá miðast greiðslan við mest 30 daga notkun:

 

 

ATC-flokkur

a.

Lyf við sársjúkdómi

A 02 B

b.

Sveppalyf

J 02

c.

Veirulyf

J 05 AB

d.

Geðdeyfðarlyf

N 06 AB

2. gr.

3. gr. 2. mgr. hljóði svo:

Greiðslutilhögun þessara lyfja skal vera sem hér segir:

1. Fyrir hverja lyfjaávísun greiðir sjúkratryggður fyrstu 1.200 kr. af smásöluverði lyfsins. Af smásöluverði lyfsins umfram 1.200 kr. greiðir sjúkratryggður 60%, en þó aldrei meira en 2.400 kr. Í þeim tilvikum sem smásöluverð þess lyfs sem afgreitt er, er hærra en viðmiðunarverð lyfs, greiðir sjúkratryggður þann aukakostnað sem til fellur. Tryggingastofnun ríkisins greiðir það sem vantar á fullt smásöluverð eða viðmiðunarverð, sbr. viðmiðunarverðskrá.

2. Elli- og örorkulífeyrisþegar og börn með umönnunarkort skv. reglugerð nr. 504/1997 um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna skulu greiða fyrstu 400 kr. fyrir hverja lyfjaávísun. Af smásöluverði lyfsins umfram 400 kr. skulu þeir greiða 30%, en þó aldrei meira en 800 kr. Í þeim tilvikum sem smásöluverð þess lyfs sem afgreitt er, er hærra en viðmiðunarverð lyfs, greiðir sjúkratryggðurr þann aukakostnað sem til fellur. Tryggingastofnun ríkisins greiðir það sem vantar á fullt smásöluverð eða viðmiðunarverð, sbr. viðmiðunarverðskrá.

3. gr.

4. gr. hljóði svo:

Tryggingastofnun ríkisins tekur þátt í kostnaði lyfja, sem auðkennd eru með _E" í lyfjaskrám með eftirfarandi hætti:

1. Fyrir hverja lyfjaávísun greiðir sjúkratryggður fyrstu 1.200 kr. af smásöluverði lyfsins. Af smásöluverði lyfsins umfram 1.200 kr.greiðir sjúkratryggður 80%, en þó aldrei meira en 3.800 kr. Í þeim tilvikum sem smásöluverð þess lyfs sem afgreitt er, er hærra en viðmiðunarverð lyfs, greiðir sjúkratryggður þann aukakostnað sem til fellur. Tryggingastofnun ríkisins greiðir það sem vantar á fullt smásöluverð eða viðmiðunarverð, sbr. viðmiðunarverðskrá.

2. Elli- og örorkulífeyrisþegar og börn með umönnunarkort skv. reglugerð nr. 504/1997 um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna skulu greiða fyrstu 400 kr. fyrir hverja lyfjaávísun. Af smásöluverði lyfsins umfram 400 kr. skulu þeir greiða 50%, en þó aldrei meira en 1.100 kr. Í þeim tilvikum sem smásöluverð þess lyfs sem afgreitt er, er hærra en viðmiðunarverð lyfs, greiðir sjúkratryggður þann aukakostnað sem til fellur. Tryggingastofnun ríkisins greiðir það sem vantar á fullt smásöluverð eða viðmiðunarverð, sbr. viðmiðunarverðskrá.

4. gr.

5. gr. b. stafliður; við bætist eftirfarandi:

D 01 B

Sveppalyf til inntöku

5. gr.

5. gr. b. stafliður; niður fellur eftirfarandi:

R 01 B

Neflyf, ætluð til inntöku

6. gr.

Reglugerð þessi sem sett er með stoð í c. lið 36. gr. laga um almannatryggingar nr. 117/1993 öðlast gildi 1. janúar 2000.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 17. desember 1999.

Ingibjörg Pálmadóttir.

Ingolf J. Petersen.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica