Leita
Hreinsa Um leit

Brottfallnar reglugerðir

273/1984

Reglugerð um gatnagerðargjöld B í Skútustaðahreppi.

REGLUGERÐ

um gatnagerðargjöld B í Skútustaðahreppi.

 

1. gr.

       Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á byggingar í Skútustaðahreppi eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari.

 

2. gr.

       Gatnagerðargjald B er gjald vegna þátttöku lóðahafa í kostnaði við lagningu bundins slitlags á götu og frágangs gangstéttar. Gjaldið skal miða við rúmmetra húss eins og það er skráð hjá Fasteignamati ríkisins.

 

3. gr

       Gjaldið skal nema ákveðnum hundraðshluta byggingakostnaðar á m2 eins og hann er talinn á hverjum tíma af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

       Einbýlishús ................................................................................ 2,5%

       Parhús, raðhús og tvíbýlishús ...................................................... 2,0%

       Fjölbýlishús ............................................................................... 1,5%      

       Opinberar byggingar................................................................... 2,5%

       Verslunar- og skrifstofuhúsnæði ................................................. 2,5%

       Iðnaðarhús, vörugeymslur og atvinnuhúsnæði .............................. 1,5%      

       Önnur hús ................................................................................. 1,0%

       Af kjöllurum og rishæðum sem ekki eru notaðir til íbúðar svo og bílskúrum skal greiða hálft gjald.

 

4. gr.

       Gatnagerðargjald samkvæmt 3. gr. miðast við byggingarkostnað vísitöluhússins á þeim tíma er verkinu lýkur. Nú verður hús byggt við þegar fullgerða götu, eða viðbótarhúsnæði byggt á lóðinni og skal þá miðað við byggingarkostnað vísitöluhússins þegar teikning er samþykkt í byggingarnefnd. Í þeim tilvikum setur sveitarstjórn reglur um gjalddaga.

 

5. gr.

       Sveitarstjórn er heimilt að innheimta gjald samkvæmt 3. gr. af lóðahöfum við götu, þar sem þegar hefur verið lagt slitlag og gangstétt, enda sé eigi liðinn lengri tími en 5 ár síðan það var Bert. Í slíkum tilvikum skal miða gjaldið við þá byggingavísitölu, sem í gildi er þegar reglugerð þessi öðlast gildi.

 

6. gr.

       Gatnagerðargjald samkvæmt 3. gr. greiðist þannig að 20% greiðist þegar lagningu bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvarnar greiðast með skuldabréfi með jöfnum afborgunum á næstu 4 árum. Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Vextir og verðtrygging skulu vera samkvæmt kjörum Byggðasjóðs í samræmi við þau kjör er hann veitir 1án á til varanlegrar gatnagerðar.

 

7 . gr.

       Heimilt er að veita staðgreiðsluafslátt allt að 10% eftir ákvörðun sveitarstjórnar hverju sinni.

 

8. gr

       Heimilt er sveitarstjórn að veita afslátt eða fella niður gatnagerðargjald af fasteignum þeirra eigenda sem náð hafa 67 ára aldri og þeirra sem eiga við langvarandi sjúkdóm eða örorku að stríða.

 

9. gr.

       Hreppsnefnd er heimilt að lækka eða hækka gjaldstuðla samkvæmt 3. gr. hvern um sig eða alla í einu um allt að 50% , án frekari staðfestingar ráðuneytis.

 

10. gr.

       Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í viðkomandi fasteign samanber lög nr. 51/1974. Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Skútustaðahrepps S-Þingeyjarsýslu, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 16. maí 1974 um gatnagerðar­gjöld sbr. lög nr. 31/1975 til þess að öðlast gildi þegar í stað.

 

Félagsmálaráðuneytið, 28. maí 1984.

 

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.


 

 

 
Þetta vefsvæði byggir á Eplica