Félagsmálaráðuneyti

94/2003

Reglugerð um breytingu á reglugerð um jöfnun tekjutaps sveitarfélaga vegna lækkunar tekna af fasteignaskatti, nr. 80/2001, með síðari breytingum.


1. gr.

2. gr. reglugerðarinnar verður svohljóðandi:
Til framlaga samkvæmt reglugerð þessari skulu renna allt að 30% af tekjum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga skv. a-lið 8. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum.

Hlutdeild í tekjum Jöfnunarsjóðs, sbr. 1. mgr., skal miðast við tekjur sjóðsins samkvæmt fjárlögum yfirstandandi árs að teknu tilliti til hugsanlegra leiðréttinga á tekjum hans samkvæmt fjáraukalögum næst liðins árs.


2. gr.

Síðari málsl. 2. mgr. 3. gr. fellur brott.


3. gr.

Reglugerð þessi er sett á grundvelli 18. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.


Félagsmálaráðuneytinu, 12. febrúar 2003.

Páll Pétursson.
Garðar Jónsson.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica