Landbúnaðarráðuneyti

919/2006

Reglugerð um (11.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru.

1. gr.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar nr. 2003/90/EB, nr. 2003/91/EB og 2005/ 91/EB, sem teknar voru inn í III. kafla I. viðauka við EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 108/2006 frá 22. september 2006.

2. gr.

2. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 301/1995, sem sett var með 2. gr. reglugerðar nr. 784/2003 um (5.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru, fellur brott. Eftirfarandi ákvæði bætist við 3. gr. reglugerðar nr. 301/1995:

Opinber skoðun sem framkvæmd er af Landbúnaðarstofnun vegna viðurkenningar á yrkjum vegna, annars vegar nytjaplantna í landbúnaði og hins vegar grænmetistegunda, og skráningar þessara yrkja á opinberan sáðvörulista skal fullnægja þeim kröfum sem getið er um í (A), (B) og (C) lið hér að neðan.

(A) Þau yrki sem eru í 9. viðauka A skulu uppfylla skilyrðin sem stjórn skrifstofu fyrir plöntuyrki í Bandalaginu (CPVO) mælir fyrir um í "Bókun um prófanir á aðgreinanleika, einsleitni og stöðugleika" og tilgreind eru í þeim viðauka,

(B) Þau yrki sem eru í 9. viðauka B skulu fullnægja viðmiðunarreglunum sem Alþjóða­sambandið um vernd nýrra plöntuyrkja (UPVO) samdi um aðgreinanleika, einsleitni og stöðugleika og tilgreindar eru í þeim viðauka.

(C) Að því er varðar ræktunar- og notagildi skulu yrki nytjaplantna í landbúnaði í við­aukum A og B uppfylla eftirfarandi skilyrði:

1. Afrakstur.
2. Þol gegn skaðlegum lífverum.
3. Virkni með tilliti til þátta í náttúrulegu umhverfi.
4. Gæðaeiginleikar.

Þegar niðurstöður eru lagðar fram skal tilgreina hvaða aðferðir eru notaðar.

Kanna skal alla eiginleika yrkja í 9. viðauka A og alla eiginleika sem eru merktir með stjörnu (*) í viðmiðunarreglunum, sem um getur í 9. viðauka B, svo framarlega sem athugun á eiginleikum er ekki óframkvæmanleg sökum þess að aðrir eiginleikar koma fram og svo framarlega sem umhverfisaðstæður við prófun koma ekki í veg fyrir að eiginleikar komi fram.

Landbúnaðarstofnun skal sjá til þess, að því er varðar tegundir sem eru skráðar í 9. viðauka A og B, að lágmarkskröfum við framkvæmd athugana, að því er lýtur að útfærslu prófunar og vaxtarskilyrðum, sem mælt er fyrir um í viðmiðunarreglunum sem um getur í þeim viðaukum, sé fullnægt meðan á þeim stendur.

3. gr.

Við reglugerð nr. 301/1995 bætist 9. viðauki svohjóðandi:

9. VIÐAUKI

Skrár yfir yrki sem uppfylla evrópskar og alþjóðlegar viðmiðunarreglur.

A. CPVO

Nytjaplöntur í landbúnaði.

Skrá yfir tegundir sem skulu fullnægja viðmiðunarreglum skrifstofunnar
fyrir plöntuyrki í Bandalaginu.

Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá

Bókun skrifstofunnar fyrir plöntuyrki í Bandalaginu

Gráertur

Ertur, TP 7/1 frá 6.11.2003

Fóðurrepja

Olíurepja, TP 36/1 frá 25.3.2004

Sólfífill

Sólfífill, TP 81/1 frá 31.10.2002

Hafrar

Hafrar, TP 20/1 frá 6.11.2003

Bygg

Bygg, TP 19/2 frá 6.11.2003

Hrísgrjón

Hrísgrjón, TP 16/1 frá 18.11.2004

Rúgur

Rúgur, TP 58/1 frá 31.10.2002

Rúghveiti

Rúghveiti, TP 121/1 frá 6.11.2003

Hveiti

Hveiti, TP 3/3 frá 6.11.2003

Harðhveiti

Harðhveiti, TP120/2 frá 6.11.2003

Maís

Maís, TP 2/2 frá 15.11.2001

Kartöflur

Kartöflur, TP 23/1 frá 27.3.2002

Þessar bókanir eru fyrirliggjandi á vefsíðu skrifstofunnar fyrir plöntuyrki í Bandalaginu (www.cpvo.eu.int).

Grænmeti.

Skrá yfir tegundir sem skulu fullnægja viðmiðunarreglum skrifstofunnar
fyrir plöntuyrki í Bandalaginu.

Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá

Bókun skrifstofunnar fyrir plöntuyrki í Bandalaginu

Blaðlaukur

Bókun TP/85/1 frá 15.11.2001

Spergill

Bókun TP/130/1 frá 27.3.2002

Blómkál

Bókun TP/45/1 frá 15.11.2001

Spergilkál

Bókun TP/151/1 frá 27.3.2002

Rósakál

Bókun TP/54/1 frá 27.3.2002

Blöðrukál

Bókun TP/48/1 frá 15.11.2001

Hvítkál

Bókun TP/48/1 frá 15.11.2001

Rauðkál

Bókun TP/48/1 frá 15.11.2001

Paprika/spænskur pipar

Bókun TP/76/1 frá 27.3.2002

Vetrarsalat

Bókun TP/118/1 frá 27.3.2002

Melónur

Bókun TP/104/1 frá 27.3.2002

Gúrka/smágúrka

Bókun TP/61/1 frá 27.3.2002

Gulrætur

Bókun TP/49/6 frá 27.3.2002

Salat

Bókun TP/13/1 frá 15.11.2001

Tómatar

Bókun TP/44/2 frá 15.11.2001

Garðbaunir

Bókun TP/12/1 frá 15.11.2001

Hreðkur

Bókun TP/64/6 frá 27.3.2002

Spínat

Bókun TP/55/6 frá 27.3.2002

Vorsalat/lambasalat

Bókun TP/75/6 frá 27.3.2002

Þessar bókanir eru fyrirliggjandi á vefsíðu skrifstofunnar fyrir plöntuyrki í Bandalaginu (www.cpvo.eu.int).

B. UPOV

Nytjaplöntur í landbúnaði.

Skrá yfir tegundir sem skulu fullnægja viðmiðunarreglum
Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja.

Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá

Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja

Fóðursykurrófa

Fóðursykurrófa, viðmiðunarregla TG/150/3 frá 4.11.1994

Týtulíngresi

Língresi, viðmiðunarregla TG/30/6 frá 2.10.1990

Stórlíngresi

Língresi, viðmiðunarregla TG/30/6 frá 2.10.1990

Skriðlíngresi

Língresi, viðmiðunarregla TG/30/6 frá 12.10.1990

Hálíngresi

Língresi, viðmiðunarregla TG/30/6 frá 12.10.1990

Sólfax

Sólfax, viðmiðunarregla TG/180/3 frá 4.4.2001

Sitkafax

Sitkafax, viðmiðunarregla TG/180/3 frá 4.4.2001

Axhnoðapuntur

Axhnoðapuntur, viðmiðunarregla TG/31/8 frá 17.4.2002

Tágavingull

Tágavingull, viðmiðunarregla TG/39/8 frá 17.4.2002

Sauðvingull

Sauðvingull, viðmiðunarregla TG/67/4 frá 12.11.1980

Hávingull

Hávingull, viðmiðunarregla TG/39/8 frá 17.4.2002

Túnvingull

Túnvingull, viðmiðunarregla TG/67/4 frá 12.11.1980

Ítalskt rýgresi

Rýgresi, viðmiðunarregla TG/4/7 frá 12.10.1990

Fjölært rýgresi

Rýgresi, viðmiðunarregla TG/4/7 frá 12.10.1990

Rýgresisblendingur

Rýgresi, viðmiðunarregla TG/4/7 frá 12.10.1990

Vallarfoxgras

Vallarfoxgras, viðmiðunarregla TG/34/6 frá 7.11.1984

Vallarsveifgras

Vallarsveifgras, viðmiðunarregla TG/33/6 frá 12.10.1990

Hvít lúpína

Hvít lúpína, viðmiðunarregla TG/66/4 frá 31.3.2004

Lensulúpína

Lensulúpína, viðmiðunarregla TG/66/4 frá 31.3.2004

Gul lúpína

Gul lúpína, viðmiðunarregla TG/66/4 frá 31.3.2004

Refasmári

Refasmári, viðmiðunarregla TG/6/5 frá 6.4.2005

Rauðsmári

Rauðsmári, viðmiðunarregla TG/5/7 frá 4.4.2001

Hvítsmári

Hvítsmári, viðmiðunarregla TG/38/7 frá 9.4.2003

Hestabaunir

Hestabaunir, viðmiðunarregla TG/8/6 frá 17.4.2002

Fóðurflækja

Fóðurflækja, viðmiðunarregla TG/32/6 frá 21.10.1988

Gulrófur

Gulrófur, viðmiðunarregla TG/89/6 frá 4.4.2001

Fóðurhreðkur

Fóðurhreðkur, viðmiðunarregla TG/178/3 frá 4.4.2001

Jarðhnetur

Jarðhnetur, viðmiðunarregla TG/93/3 frá 13.11.1985

Akurfrækál

Akurfrækál, viðmiðunarregla TG/185/3 frá 17.4.2002

Litunarþistill

Litunarþistill, viðmiðunarregla TG/134/3 frá 12.10.1990

Baðmull

Baðmull, viðmiðunarregla TG/88/6 frá 4.4.2001

Hör/hörfræ

Hör/hörfræ, viðmiðunarregla TG/57/6 frá 20.10.1995

Ópíumvalmúi

Ópíumvalmúi, viðmiðunarregla TG/166/3 frá 24.3.1999

Hvítur mustarður

Hvítur mustarður, viðmiðunarregla TG/179/3 frá 4.4.2001

Sojabaunir

Sojabaunir, viðmiðunarregla TG/80/6 frá 1.4.1998

Dúrra

Dúrra, viðmiðunarregla TG/122/3 frá 6.10.1989

Þessar viðmiðunarreglur eru fyrirliggjandi á vefsíðu Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja (www.upov.int).

Grænmeti.

Skrá yfir tegundir sem skulu fullnægja viðmiðunarreglum
Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja.

Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá

Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja

Graslaukur/pípulaukur

Viðmiðunarregla TG/161/3 frá 1.4.1998

Hvítlaukur

Viðmiðunarregla TG/162/4 frá 4.4.2001

Sellerí

Viðmiðunarregla TG/82/4 frá 17.4.2002

Blaðbeðja/strandblaðka

Viðmiðunarregla TG/106/3 frá 7.10.1987

Rauðrófur

Viðmiðunarregla TG/60/6 frá 18.10.1996

Grænkál

Viðmiðunarregla TG/90/6 frá 17.4.2002

Hnúðkál

Viðmiðunarregla TG/65/4 frá 17.4.2002

Kínakál

Viðmiðunarregla TG/105/4 frá 9.4.2003

Næpur

Viðmiðunarregla TG/37/10 frá 4.4.2001

Jólasalat

Viðmiðunarregla TG/173/3 frá 5.4.2000

Ítalskur kaffifífill

Viðmiðunarregla TG/154/3 frá 18.10.1996

Iðnaðarsíkoría

Viðmiðunarregla TG/172/3 frá 4.4.2001

Vatnsmelónur

Viðmiðunarregla TG/142/3 frá 26.10.1993

Tröllakúrbítur/tröllagrasker

Viðmiðunarregla TG/155/3 frá 18.10.1996

Grasker/merja

Viðmiðunarregla TG/119/4 frá 17.4.2002

Ætiþistill

Viðmiðunarregla TG/184/3 frá 4.4.2001

Fennika

Viðmiðunarregla TG/183/3 frá 4.4.2001

Steinselja

Viðmiðunarregla TG/136/4 frá 18.10.1991

Blómbaunir

Viðmiðunarregla TG/9/5 frá 9.4.2003

Ertur

Viðmiðunarregla TG/7/9 frá 4.11.1994 (og leiðrétting 18.10.1996)

Rabarbari

Viðmiðunarregla TG/62/6 frá 24.3.1999

Surtarrót

Viðmiðunarregla TG/116/3 frá 21.10.1988

Eggaldin

Viðmiðunarregla TG/117/4 frá 17.4.2002

Breiðbaunir

Viðmiðunarregla TG/206/1 frá 9.4.2003

Þessar viðmiðunarreglur eru fyrirliggjandi á vefsíðu Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja (www.upov.int).

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. Reglugerðin tekur þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 26. október 2006.

F. h. r.

Níels Árni Lund.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica