Leita
Hreinsa Um leit

Fjármála- og efnahagsráðuneyti

875/2019

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um almannatryggingar (VII).

1. gr.

Gildistaka reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/500.

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/500 frá 25. mars 2019 um að koma á fót viðbún­aðarráðstöfunum að því er varðar samræmingu almannatrygginga í kjölfar úrsagnar Bretlands úr sambandinu skal öðlast gildi hér á landi, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á VI. viðauka (félagslegt öryggi) og bókun 37 við EES-samninginn, sbr. einnig 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið, með síðari breytingum og bókun 1 við EES-samninginn.

Reglugerðin skal gilda með þeirri aðlögun sem fram kemur í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 32/2019.

2. gr.

Efni.

Í reglugerð þessari er mælt fyrir um gildistöku reglugerðarinnar varðandi þau málefni sem talin eru upp í 2. gr. reglugerðar nr. 443/2012 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um almanna­tryggingar (réttindi úr lífeyrissjóðum og til barnabóta (I)) og fjármála- og efnahagsráðherra fer með.

Í reglugerð heilbrigðisráðherra nr. 781/2019 er kveðið á um gildistöku reglugerðarinnar varð­andi þau málefni sem talin eru upp í 2. gr. reglugerðar nr. 442/2012 um gildistöku reglugerða Evrópu­sambandsins um almannatryggingar og heilbrigðisráðherra fer með.

Í reglugerð félags- og barnamálaráðherra nr. 761/2019 er kveðið á um gildistöku reglugerðar­innar varðandi þau málefni sem talin eru upp í 2. gr. reglugerðar nr. 442/2012 um gildistöku reglu­gerða Evrópusambandsins um almannatryggingar og félags- og barnamálaráðherra fer með.

3. gr.

Fylgiskjöl.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES- viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 57 frá 18. júlí 2019, bls. 4, og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/500 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 38 frá 16. maí 2019, bls. 10 eru einnig birtar sem fylgiskjöl með reglugerð félags- og barnamálaráðherra nr. 761/2019.

4. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 56. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyris­réttinda og starfsemi lífeyrissjóða, og A-lið 68. gr. og 121. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 7. október 2019.

F. h. r.

Ingibjörg Helga Helgadóttir.

Steinar Örn Steinarsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica