Leita
Hreinsa Um leit

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

87/2001

Reglugerð um breyting á reglugerð um könnun hjónavígsluskilyrða nr. 326 20. júní 1996. - Brottfallin

1. gr.

Í stað "2.-5. mgr." í 1. mgr. 11. gr. kemur: 2.-6. mgr.


2. gr.

Við 11. gr. bætist ný málsgrein, sem verður 2. mgr., svohljóðandi:
Könnunarvottorð verður því aðeins gefið út fyrir hjónaefni með erlendan ríkisborgararétt, annan en danskan, finnskan, norskan eða sænskan að það dveljist löglega í landinu. Hjónaefni sem ekki hefur ríkisborgararétt í ríki sem er aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið skal leggja fram gögn sem sýna að dvöl þess hér á landi sé lögleg.


3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 2. mgr. 13. gr. hjúskaparlaga nr. 31 14. apríl 1993, öðlast þegar gildi.


Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 23. janúar 2001.

Sólveig Pétursdóttir.
Drífa Pálsdóttir.

 Þetta vefsvæði byggir á Eplica