Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

848/2002

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 233/2001 um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni.

1. gr.

Við 10. gr. bætist ný mgr.:
Víkja má frá ákvæðum 1. og 2. mgr., ef læknir óskar eftir því á lyfseðli að þessi lyf verði skömmtuð í sérstakar skammtaöskjur, ásamt öðrum lyfseðilsskyldum lyfjum, sbr. ákvæði reglugerðar um gerð lyfseðla og ávísun lyfja nr. 111/2001.


2. gr.

Fylgiskjöl I og II við reglugerðina skulu vera sem hér segir:

Fylgiskjal I.

Skýringar:

B Efni sem bönnuð eru á íslensku yfirráðasvæði, sbr. 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 með síðari breytingum og 2. gr. þessarar reglugerðar.
N I – IV Efni listuð á fylgiskjölum I-IV með alþjóðasamningi um ávana- og fíkniefni 1961 með síðari breytingum (Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, and the Protocol of 25 March 1972 amending the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961).
P I – IV Efni listuð á fylgiskjölum I-IV með alþjóðasamningi um ávana- og fíkniefni 1971 með síðari breytingum (Convention on Psychotropic Substances 1971).

Efni Annað nafn Alþjóða-samningar
Bannað
Undanþágur og athugasemdir
2C-B 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine P II
x
3-methylfentanyl N I+IV
3-methylthiofentanyl N I+IV
4-methylaminorex P I
x
4-MTA a-methyl-4-methylthiophenethylamine P I
x
Acetorphine N I+IV
x
Acetyl-a-methylfentanyl N I+IV
Acetyldihydrocodeine N II+III
1)
Acetylmethadol N I
Alfentanil N I
Allobarbital P IV
x
Allylprodine N I
Alphacetylmethadol N I
Alphameprodine N I
Alphamethadol N I
alpha-metylfentanyl N I+IV
alpha-metylthiofentanyl N I+IV
Alphaprodine N I
Alprazolam P IV
Amfepramone diethylpropion P IV
Amfetamine amphetamine P II
x
4)
Aminorex P IV
Amobarbital P III
Anileridine N I
Barbital P IV
Benzethidine N I
Benzfetamine benzphetamine P IV
Benzylmorphine N I
Betacetylmethadol N I
beta-hydroxy-3-methylfentanyl N I+IV
beta-hydroxyfentanyl N I+IV
Betameprodine N I
Betamethadol N I
Betaprodine N I
Bezitramide N I
Brolamfetamine DOB P I
x
Bromazepam P IV
Brotizolam P IV
x
Buprenorphine P III
Butalbital P III
Butobarbital P IV
x
Camazepam P IV
Cannabis Kannabis, Hass, Marihuana N I+IV
x
Cannabis-harpix Kannabis harpix N I+IV
x
Cathine (+)-norpseudoephedrine P III
x
Cathinone P I
x
Chlordiazepoxide P IV
Clobazam P IV
Clonazepam P IV
Clonitazene N I
Clorazepate P IV
Clotiazepam P IV
Cloxazolam P IV
Coca blöð Folium coca N I
Cocaine N I+III
x
Codeine N II+III
1)
Codoxime N I
Cyclobarbital P III
Delorazepam P IV
Desomorphine N I+IV
x
DET 3-[2-(diethylamino)ethyl]indole P I
x
Dexamfetamine dexamphetamine P II
x
Dextromoramide N I
Dextropropoxyphene N II+III
3)
Diampromide N I
Diazepam P IV
Diethylthiambutene N I
Difenoxin N I+III
Dihydrocodeine N II+III
1)
Dihydroetorphine N I
x
Dihydromorphine N I
Dimenoxadol N I
Dimepheptanol N I
Dimethylthiambutene N I
Dioxaphetyl butyrate N I
Diphenoxylate N I+III
2)
Dipipanone N I
DMA (+-)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine P I
x
DMHP 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol P I
x
DMT 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole P I
x
DOET (+-)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine P I
x
Dronabinol d-9-tetrahydrocannabinol og stereoafleiður P II
x
Drotebanol N I
Ecgonine ásamt estum og afbrigðum þeirra sem hægt er að breyta í ecgonin eða kókaín N I
Estazolam P IV
Ethchlorvynol P IV
Ethinamate P IV
Ethylloflazepate P IV
Ethylmethylthiambutene N I
Ethylmorphine N II+III
1)
Eticyclidine PCE P I
x
Etilamfetamine N-ethylamphetamine P IV
x
Etonitazene N I
Etorphine N I+IV
x
Etoxeridine N I
Etryptamine P I
x
Fencamfamin P IV
Fenetylline P II
x
Fenproporex P IV
Fentanyl N I
Fludiazepam P IV
Flunitrazepam P III
Flurazepam P IV
Furethidine N I
gamma-hydroxybutyric acid GHB P IV
x
Glutethimide P III
Halazepam P IV
Haloxazolam P IV
Heroin diacetylmorphine N I+IV
x
Hydrocodone N I
Hydromorphinol N I
Hydromorphone N I
Hydroxypethidine N I
Isomethadone N I
Ketazolam P IV
Ketobemidone N I+IV
x
4)
Lefetamine SPA P IV
x
Levamfetamine levamphetamine P II
x
Levomethamphetamine P II
x
Levomethorphan N I
Levomoramide N I
Levophenacylmorphan N I
Levorphanol N I
Loprazolam P IV
Lorazepam P IV
Lormetazepam P IV
Lysergide LSD, LSD-25 P I
x
Mazindol P IV
x
MDE (N-ethyl-MDA) (+-)-N-ethyl-
a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
P I
x
MDMA (+-)-N,a-dimethyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine P I
x
Mecloqualone P II
x
Medazepam P IV
Mefenorex P IV
Meprobamate P IV
Mescaline P I
x
Mesocarb P IV
Metazocine N I
Methadone N I
Methadone-intermediate 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane N I
Methamfetamine methamphetamine P II
x
Methamfetamine racemate methamphetamine racemate P II
x
Methaqualone P II
x
Methcathinone P I
x
Methyldesorphine N I
Methyldihydromorphine N I
Methylphenidate P II
x
4)
Methylphenobarbital P IV
Methyprylon P IV
Metopon N I
Midazolam P IV
MMDA 5-methoxy-a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine P I
x
Moramide-intermediate 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid N I
Morpheridine N I
Morphine N I
Morphine methobromide og önnur morfínúrefni með 5-gildu köfnunarefni N I
Morphine-N-oxide N I
MPPP 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester) N I+IV
Myrophine N I
N-ethyl-MDA (MDE) (+-)-N-ethyl-a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine P I
x
N-hydroxy-MDA (+-)-N[a-methyl-3,4-(methylene-dioxy)phenethyl]hydroxylamine P I
x
Nicocodine N II+III
1)
Nicodicodine N II+III
1)
Nicomorphine N I
Nimetazepam P IV
Nitrazepam P IV
Noracymethadol N I
Norcodeine N II+III
1)
Nordazepam P IV
Norlevorphanol N I
Normethadone N I
Normorphine N I
Norpipanone N I
Opium N I+III
Oxazepam P IV
Oxazolam P IV
Oxycodone N I
Oxymorphone N I
para-fluorofentanyl N I+IV
Parahexyl P I
x
Pemoline P IV
x
4)
Pentazocine P III
Pentobarbital P III
PEPAP 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate N I+IV
Pethidine N I
Pethidine intermediate, A 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine N I
Pethidine intermediate, B 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester N I
Pethidine intermediate, C 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid N I
Phenadoxone N I
Phenampromide N I
Phenazocine N I
Phencyclidine PCP P II
x
Phendimetrazine P IV
x
Phenmetrazine P II
x
Phenobarbital P IV
Phenomorphan N I
Phenoperidine N I
Phentermine P IV
Pholcodine N II+III
1)
Piminodine N I
Pinazepam P IV
Pipradrol P IV
Piritramide N I
PMA p-methoxy-a-methylphenethylamine P I
x
Poppy straw (valmúastrá) ásamt þykkni unnu úr valmúastrái N I
Prazepam P IV
Proheptazine N I
Properidine N I
Propiram N II+III
Psilocine (Psilotsin) P I
x
Psilocybine P I
x
Pyrovalerone P IV
Racemethorphan N I
Racemoramide N I
Racemorphan N I
Remifentanil N I
Rolicyclidine PHP, PCPY P I
x
Secbutabarbital P IV
Secobarbital P II
x
STP (DOM) 2,5-dimethoxy-a-,4-dimethylphenethylamine P I
x
Sufentanil N I
Temazepam P IV
Tenamfetamine MDA P I
x
Tenocyclidine TCP P I
x
Tetrahydrocannabinol og öll isomer þess og afleiður P I
x
Tetrazepam P IV
Thebacon N I
Thebaine N I
Thiofentanyl N I+IV
Tilidine N I
TMA (+-)-3,4,5-trimethoxy-a-methylphenethylamine P I
x
Triazolam P IV
Trimeperidine N I
Vinylbital P IV
x
Zipeprol P II
x
Zolpidem P IV

Undanþágur og athugasemdir.
1) Innflutnings-/útflutningsleyfi þarf ekki fyrir lyf sem innihalda minna en 100 mg í hverjum afmældum skammti eða minna en 2,5% efnisins.
2) Ekki þarf innflutnings-/útflutningsleyfi vegna taflna, sem innihalda allt að 2,5 mg dífenoxýlats, ef þær innhalda einnig minnst 25 mcg af atrópínsúlfati í hverri töflu.
3) Ekki þarf innflutnings-/útflutningsleyfi sérstaklega vegna lyfja, sem innihalda minna en 135 mg dextróprópoxýfen í hverri afmældri einingu eða 2,5% efnisins í óskömmtuðu lyfjaformi. Lyfið má hins vegar ekki innihalda nein önnur ávana- og fíkniefni merkt P I – P IV í fylgiskjali I.
4) Undanþegin eru: Efni sem veitt hefur verið undanþága fyrir skv. 3. mgr. 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 með síðari breytingum, lyf sem hafa markaðsleyfi Lyfjastofnunar skv. 1. mgr. 7. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum, lyf sem heimiluð hafa verið skv. 7. mgr. 7. gr. sömu laga, og efni sem veitt hefur verið leyfi til að flytja inn eða út, framleiða og selja í heildsölu skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar þessarar.Fylgiskjal II.

Skýringar:
D I - II Efni listuð á fylgiskjölum I - II með Alþjóðasamningi gegn ólöglegri verslun með ávana- og fíkniefni 1988 (Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988).
Efni Annað nafn D I - II
Hámark án innflutningsleyfis
1-phenyl-2-propanone Fenýlaseton, benzýlmetýlketón D I
3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone D I
Acetic anhydride Ediksýruanhýdríð D I
Acetone Asetón D II
Anthranilic acid Antranílsýra D II
1 kg
Ephedrine Efedrín D I
Ergometrine Ergometrín, Ergónóvín D I
Ergotamine Ergotamín D I
Ethyl ether Etýleter, eter, díetýleter D II
Hydrochloric acid Saltsýra, múríatínsýra D II
Isosafrole Ísósafról D I
Lysergic acid Lýsergsýra D I
Methyl ethyl ketone 2-bútanón, MEK D II
N-acetylanthranilic acid N-asetylantranílsýra D I
Norephedrine D I
Phenylacetic acid Fenýlediksýra D II
1 kg
Piperidine Piperidín, hexahydropyridin D II
0,5 kg
Piperonal Piperonal, helíótrópín D I
Potassium permanganate Kalíumpermanganat D I
Pseudoephedrine Pseudóefedrín D I
Safrole Safról D I
Sulphuric acid Brennisteinssýra, vítríólolía D II
Toluene Tólúen, metýlbensen D II3. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 12. gr. og 44. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum og 2. gr., 3. gr. og 4. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.


Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 29. nóvember 2002.

Jón Kristjánsson.
Davíð Á. Gunnarsson.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica