Menntamálaráðuneyti

760/2004

Reglugerð um breytingu á reglugerð um námsstyrki, nr. 692/2003.

Stofnreglugerð:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verði á 3. gr.:
a. 2. mgr. orðast svo:
Nefndin auglýsir eftir umsóknum um námsstyrki sérstaklega fyrir haustönn og vorönn, ásamt sumarönn. Auglýsa skal eftir umsóknum vegna haustannar fyrir 1. september ár hvert og skulu umsóknir hafa borist nefndinni fyrir 15. október sama ár. Auglýsa skal eftir umsóknum vegna vor- og sumarannar fyrir 1. desember ár hvert og skulu umsóknir hafa borist nefndinni fyrir 15. febrúar næsta árs. Birta skal auglýsingar um námsstyrki í dagblöðum og með öðrum sannanlegum hætti. Námsstyrkjanefnd er heimilt að veita umsókn viðtöku í mánuð eftir auglýstan umsóknarfrest og skal styrkur þá skertur um einn hundraðshluta fyrir hvern dag fram yfir frestdag.

b. 5. mgr. orðast svo:
Útborgun námsstyrkja skal fara fram í tvennu lagi og við það miðað að greiðsludagar séu sem næst 10. janúar, 10. júní og 1. september ár hvert. Almenn skilyrði útborgunar eru að skóli hafi staðfest námsárangur eða námsástundun nemandans í lok haustannar, í lok vorannar og lok sumarannar. Sérstök skilyrði fyrir útborgun námsstyrks vegna sumarannar eru að nemandi hafi ekki nýtt sér rétt til að sækja um námsstyrk á næstliðinni haust- eða vorönn.


2. gr.

Ný fylgiskjöl, nr. I og II, sem birt eru með reglugerð þessari, koma í stað fylgiskjala nr. I og II með reglugerð um námsstyrki nr. 692/2003.


3. gr.

Reglugerð þessi er sett skv. 8. gr. laga um námsstyrki, nr. 79/2003 og öðlast þegar gildi.


Menntamálaráðuneytinu, 17. september 2004.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Guðmundur Árnason.

Fylgiskjal I.Fylgiskjal II.
Póstnúmer/svæði í nágrenni framhaldsskóla.

Nágrenni skóla
Skóli
pnr./svæði
Framhaldsskólar á höfðuðborgarsvæðinu og nágrenni1)
101-225;270
Framhaldsskólar í Reykjanesbæ
230;235;260
Framhaldsskólar á Akranesi
300;3012)
Framhaldsskólar í Grundarfirði
3503)
Framhaldsskólar á Ísafirði
400;410
Framhaldsskólar á Sauðárkróki
550
Framhaldsskólar á Akureyri
600;603
Framhaldsskólar á Húsavík
640
Framhaldsskólinn á Laugum
650;6414)
Framhaldsskólar á Neskaupstað
740
Framhaldsskólar á Egilsstöðum
700;7015)
Framhaldsskólar á Höfn í Hornafirði
780
Framhaldsskólar á Selfossi
800
Menntaskólinn að Laugarvatni
840
Framhaldsskólar í Vestmannaeyjum
900

1) Reykjavíkurborg; Seltjarnarneskaupstaður; Kópavogsbær; Garðabær; Mosfellsbær; Hafnarfjarðarkaupstaður; Sveitarfélagið Álftanes.
2) Innri-Akraneshreppur: Frá Miðgarði að Akranesi.
3) Grundarfjarðarbær: Milli Lárvaðals og Grjótár.
4) Þingeyjarsveit: Umhverfis Laugar að þjóðvegi 1.
5) Fellabær.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica