Framhaldsskólar

730/2006

Reglugerð um breyting á reglugerð um skipun starfsgreinaráða, nr. 475/2001, sbr. reglugerð nr. 746/2003. - Brottfallin

1. gr.

2. gr. orðist svo:

Starfsgreinaráð eru skipuð í eftirtöldum starfsgreinaflokkum:

a)  

bygginga- og mannvirkjagreinum,

b) 

farartækja- og flutningsgreinum,

c) 

heilbrigðis- og félagsgreinum,

d) 

hönnunar- og handverksgreinum,

e) 

matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustugreinum,

f) 

málm-, véltækni- og framleiðslugreinum,

g) 

rafiðngreinum,

h) 

sjávarútvegs- og siglingagreinum,

i) 

skrifstofu- og verslunargreinum,

j) 

snyrtigreinum,

k) 

uppeldis- og tómstundagreinum,

l) 

upplýsinga- og fjölmiðlagreinum.

2. gr.

5. gr. orðist svo:

Fulltrúar fyrir samtök vinnumarkaðarins í starfsgreinaráðum eru tilnefndir sem hér segir:

Starfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina: 2 fulltrúar tilnefndir af Samiðn, 1 fulltrúi tilnefndur af Starfsgreinasambandi Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur sameiginlega af Múrara­sambandi Íslands, Sveinafélagi pípulagningamanna og Veggfóðrarafélagi Reykja­víkur og fjórir fulltrúar tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins.

Starfsgreinaráð farartækja- og flutningsgreina: 2 fulltrúar tilnefndir af Samiðn, 1 fulltrúi tilnefndur af Starfsgreinasambandi Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur af Samtökum atvinnu­lífsins og tveir fulltrúar tilnefndir af Bílgreinasambandinu.

Starfsgreinaráð heilbrigðis- og félagsgreina: 2 fulltrúar tilnefndir af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, 1 fulltrúi til­nefndur af Starfsgreinasambandi Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Auk þeirra tilnefnir félagsmálaráðuneytið 1 fulltrúa og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 1 fulltrúa.

Starfsgreinaráð hönnunar- og handverksgreina: 1 fulltrúi tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur af Form Ísland og 3 fulltrúar tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins. Auk þeirra tilnefnir menntamálaráðherra 1 fulltrúa.

Starfsgreinaráð matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustugreina: 2 fulltrúar tilnefndir af Matvís, 1 fulltrúi tilnefndur af Landssambandi íslenskra verslunarmanna, 1 fulltrúi til­nefndur af Starfsgreinasambandi Íslands og 4 fulltrúar tilnefndir af Samtökum atvinnu­lífsins.

Starfsgreinaráð málm-, véltækni- og framleiðslugreina: 2 fulltrúar tilnefndir af Samiðn, 1 fulltrúi tilnefndur af Starfsgreinasambandi Íslands og 3 fulltrúar tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins.

Starfsgreinaráð rafiðngreina: 3 fulltrúar tilnefndir af Rafiðnaðarsambandi Íslands og 3 fulltrúar tilnefndir af Samtökum atvinnurekenda í raf- og tölvuiðnaði.

Starfsgreinaráð sjávarútvegs- og siglingagreina: 1 fulltrúi tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur af Starfsgreinasambandi Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur af Vélstjórafélagi Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur af Sambandi íslenskra kaupskipaútgerða og 3 fulltrúar tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins.

Starfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina: 1 fulltrúi tilnefndur af Landssambandi íslenskra verslunarmanna, 1 fulltrúi tilnefndur af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, 1 fulltrúi tilnefndur af Sambandi íslenskra bankamanna og 3 fulltrúar tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins.

Starfsgreinaráð snyrtigreina: 1 fulltrúi tilnefndur af Samiðn, 1 fulltrúi tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins og 2 fulltrúar tilnefndir af Félagi íslenskra snyrtifræðinga.

Starfsgreinaráð uppeldis- og tómstundagreina: 2 fulltrúar tilnefndir af Bandalagi starfs­manna ríkis og bæja, 1 fulltrúi tilnefndur af Starfsgreinasambandi Íslands, 2 full­trúar tilnefndir af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Auk þeirra tilnefnir félagsmála­ráðuneytið 1 fulltrúa.

Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina: 1 fulltrúi tilnefndur af Blaðamannafélagi Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur af Félagi bókagerðarmanna, 1 fulltrúi tilnefndur af Félagi grafískra teiknara og 3 fulltrúar tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 28. gr. laga um framhaldsskóla, nr. 80/1996, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

Menntamálaráðuneytinu, 18. ágúst 2006.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Guðmundur Árnason.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica