Félagsmálaráðuneyti

721/2001

Reglugerð um breytingu á reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga nr. 944/2000. - Brottfallin

721/2001

REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga nr. 944/2000.

1. gr.

Við 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða bætast þrír nýir málsliðir svohljóðandi:
Sveitarfélögum er einnig heimilt að fara að ákvæðum reglugerðar nr. 280/1989 við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2002. Nýti sveitarfélag sér heimild skv. 2. málslið skal fyrir 1. september 2002 setja fjárhagsáætlunina fram á formi sem uppfyllir reglur reikningsskila- og upplýsinganefndar er settar verða á grundvelli 3. mgr. 18. gr. reglugerðar þessarar, en þó eigi síðar en við endurskoðun fjárhagsáætlunar, sbr. 62. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998. Skulu bæði upphafleg og endurskoðuð fjárhagsáætlun uppfylla fyrrgreind skilyrði.


2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 67. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998, öðlast gildi við birtingu.


Félagsmálaráðuneytinu, 26. september 2001.

Páll Pétursson.
Garðar Jónsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica