Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

707/2015

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 560/2014 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir.

1. gr.

Við 1. gr. reglugerðarinnar bætast fimm nýir töluliðir, 26., 27., 28., 29. og 30. tölul., svohljóðandi:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/198 frá 6. febrúar 2015 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Kanada í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyfður er innflutningur til Sambandsins eða umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum í tengslum við alvarlega fuglainflúensu.
  2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/342 frá 2. mars 2015 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Bandaríkin í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyfður er innflutningur til Sambandsins eða umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum í tengslum við alvarlega fuglainflúensu í kjölfar uppkoma í Idaho- og Kaliforníufylki.
  3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/526 frá 27. mars 2015 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Bandaríkin í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyfður er innflutningur til Sambandsins eða umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum í tengslum við frekari uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu í því landi.
  4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/608 frá 14. apríl 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færslurnar fyrir Úkraínu og Ísrael í skránni yfir þriðju lönd, samþykki fyrir varnaráætlun Úkraínu vegna salmonellu í varphænum, kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir að því er varðar Newcastle-veiki og vinnslukröfur vegna eggjaafurða.
  5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1153 frá 14. júlí 2015 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Bandaríkin í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyfður er innflutningur til Sambandsins eða umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum í tengslum við alvarlega fuglainflúensu í kjölfar frekari uppkoma í því landi.

2. gr.

Framkvæmdarreglugerðir framkvæmdastjórnarinnar, sem taldar eru upp í 1. gr., eru birtar sem fylgiskjöl við reglugerð þessa.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 93/1995 um matvæli, lögum nr. 54/1990 um innflutning dýra og lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.

4. gr.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 17. júlí 2015.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Eggert Ólafsson.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica