Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

699/2017

Reglugerð­ um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.

1. gr.

Skilgreining á tjónabifreið í 1. tl. 2. gr. fellur brott.

2. gr.

Á eftir 24. gr. reglugerðarinnar bætist við ný 25. gr. sem ber heitið: Tjónaökutæki og viðurkennd réttingaverkstæði, og breytist greinatala reglugerðarinnar samkvæmt því. Greinin verður svo­hljóð­andi:

25.00 Almenn ákvæði.

(1) Tjónaökutæki: Ökutæki sem orðið hefur fyrir tjóni sem getur haft áhrif á aksturseiginleika þess og akstursöryggi. Hafi slíkt tjón orðið á ökutæki skal skilgreina og skrá ökutækið sem tjóna­ökutæki og notkun þess bönnuð. Ekki má taka slíkt ökutæki í notkun á ný nema að fram fari viðgerð á því af viðurkenndu réttingaverkstæði.
(2) Burðarvirki: Til burðarvirkis ökutækja heyrir sjálfberandi yfirbygging og grind eftir því sem við á. Einnig öryggisbúr farþega sem og burðar- og öryggisbitar yfirbyggingar. Hafi burðar­virki ökutækis skemmst telst það tjónaökutæki.
(3) Framrúða: Framrúða ökutækis telst til burðarvirkis, sé hún límd. Aðrar límdar rúður sem eru hluti af burðarvirki ökutækis eiga einnig við. Við skipti á límdum framrúðum skal fara eftir fyrir­mælum framleiðanda. Hafi rammi í kringum framrúðu ökutækis skemmst skal skrá ökutækið sem tjónaökutæki og notkun þess bönnuð þar til viðgerð fer fram á viðurkenndu verkstæði. Einangraðar skemmdir á límdum rúðum sem ekki eru hluti af stærra tjóni, t.d. stjarna eða sprunga eftir steinkast, skal meðhöndla eftir útlistingu skoðunarhandbókar öku­tækja og telst ökutækið þá ekki vera tjóna­ökutæki.
(4) Hjólabúnaður: Til hjólbúnaðar ökutækja teljast m.a. ásar, festingar, fjaðrabúnaður og hjól. Hafi festingar hjólabúnaðar ökutækis, sem teljast til burðarvirkis, gengið til og sýnileg merki eru um að hjóla- eða stýrisbúnaður hafi bognað eða færst úr stað, telst það tjóna­ökutæki.
(5) Öryggisbúnaður: Til öryggisbúnaðar ökutækja teljast m.a. öryggisbelti, líknarbelgir/loft­púðar sem og annar virkur öryggisbúnaður svo sem myndavéla- og nándarbúnaður. Hafi líknar­belgir/loftpúðar ökutækis sprungið út, telst það tjónaökutæki. Ökutæki telst einnig tjónaökutæki ef öryggisbeltastrekkjarar hafa verið virkjaðir og/eða teygst hefur á öryggis­belti.
(6) Tilkynningar um tjónaökutæki: Samgöngustofa annast skráningu á tjónaökutækjum sam­kvæmt tilkynningu frá lögreglu, tryggingafélögum eða eiganda ökutækis.
(7) Tjónaökutæki I: Ökutæki sem lent hefur í óhappi og tilkynnt hefur verið af lögreglu eða tollstjóra til Samgöngustofu.
(8) Tjónaökutæki II: Ökutæki sem lent hefur í óhappi og tilkynnt hefur verið af trygginga­félagi til Samgöngustofu. Ennfremur tjónaökutæki I þar sem frestur til endurmats er runninn út.
(9) Viðgert tjónaökutæki: Ökutæki sem hefur fyrir 1. ágúst 2017 verið viðgert af öðrum en viðurkenndu réttingaverkstæði.
(10) Margar tjónaskráningar: Ef ökutæki sem er skráð viðgert tjónaökutæki þann 1. ágúst 2017, lendir aftur í tjóni þannig að það teljist sem tjónaökutæki II, skráist það með margar tjóna­skráningar óháð viðgerðaraðila.
(11) Endurmat á tjónaökutæki: Hægt er að óska eftir endurmati á tjónaökutæki I innan 20 virkra daga frá skráningu í ökutækjaskrá. Endurmat skal fara fram áður en viðgerð hefst og skal vera studd gögnum, það er greinargerð, ljósmyndum og/eða mælingum. Endurmat getur leitt til niður­fellingar á tjónaskráningu eða að ökutæki teljist tjónaökutæki II. Fag­giltar skoðunarstofur fram­kvæma endurmat. Gögn skulu send til Samgöngustofu sem skráir upplýsingarnar í ökutækjaskrá.
(12) Viðurkennt réttingaverkstæði: Verkstæði sem er búið viðeigandi tækjabúnaði til við­gerða á ökutækjum eftir fyrirmælum framleiðanda og hafa heimild til að gefa út vottorð um viðgerð á tjónaökutæki. Aðeins ökutæki sem gert hefur verið við á viðurkenndu rétt­inga­­verkstæði geta fengið skráningarmerki að nýju.
  Viðurkennd réttingaverkstæði þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði:
  1. Hafa vottað gæðastjórnunarkerfi.
  2. Hafa aðgang að leiðbeiningum frá framleiðanda um hvernig viðgerð á ökutæki skal fara fram.
  3. Hafa starfsmann með gild réttindi til útgáfu á burðarvirkisvottorðum. Starfsmaðurinn þarf einnig að hafa hlotið úttekt á réttingabekk viðkomandi fyrirtækis.
  4. Hafa starfsmann með gild réttindi til útgáfu á hjólstöðuvottorðum, eða samning við fyrirtæki sem er með gild réttindi til útgáfu á hjólstöðuvottorði.
  5. Hafa tæknistjóra sem skal vera menntaður í bifvélavirkjun, bifreiðasmíði, tæknifræði eða verkfræði.
  Þegar fullnægjandi vottorð berst frá viðurkenndu réttingaverkstæði um viðgerð á tjóna­ökutæki skal Samgöngustofa fella niður tjónaskráninguna í ökutækjaskrá en skráningin helst engu að síður í ferilskrá ökutækis.
  Samgöngustofa hefur eftirlit með viðurkenndum réttingaverkstæðum. Brot á reglum um tjóna­ökutæki og viðurkennd réttingaverkstæði geta leitt til niðurfellingar á heimild til að gefa út vottorð um viðgerð á tjónaökutæki.
  Samgöngustofa birtir á vef sínum lista yfir viðurkennd réttingaverkstæði.

3. gr.

Gildistaka og lagastoð.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 60. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, með síðari breytingum og tekur gildi þann 1. september 2017.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 14. júlí 2017.

Jón Gunnarsson.

Sigurbergur Björnsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica