Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

695/2000

Reglugerð um breytingu á reglugerð um skoðun ökutækja, nr. 378 29. júní 1998. - Brottfallin

1. gr.

Í stað 1. og 2. mgr. 33. gr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 60. og 67. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, sbr. lög nr. 44 7. maí 1993, svo og með hliðsjón af 16. a tölul. við XIII. viðauka við EES-samninginn (tilskipun 96/96/EB með breytingum með tilskipun 1999/52/EB, sbr. EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, 41. hefti 1997, bls. 1-19, og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 170/99 frá 26. nóvember 1999).


2. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 60. og 67. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, sbr. lög nr. 44 7. maí 1993, öðlast þegar gildi.


Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 21. september 2000.

F. h. r.
Björn Friðfinnsson.
Ólafur W. Stefánsson.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica