Forsætisráðuneyti

673/2002

Reglugerð um innköllun þriggja myntstærða.

1. gr.

Eftirtaldar myntstærðir, slegnar 1981 og 1986, skulu innkallaðar:
5 aurar.
10 aurar.
50 aurar.


2. gr.

Frestur til að afhenda peninga, sem greindir eru í 1. gr., skal vera 12 mánuðir frá birtingu auglýsingar um innköllunina. Á innköllunarfrestinum skulu allir bankar og sparisjóðir skyldugir að taka við þeim peningum og láta í staðinn peninga sem ekki á að innkalla. Peningar þeir, sem greindir eru í 1. gr., eru á innköllunarfrestinum lögmætur gjaldmiðill í lögskiptum manna, en hætta að vera lögmætur gjaldmiðill að frestinum liðnum. Seðlabanka Íslands er þó skylt að innleysa peningana, sem greindir eru í 1. gr., í ekki skemmri tíma en 12 mánuði eftir lok 12 mánaða frestsins, sem greindur er í fyrsta málslið þessarar greinar.


3. gr.

Seðlabanki Íslands annast framkvæmd reglugerðar þessarar.


4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 10. gr. laga um gjaldmiðil Íslands, nr. 22/1968, öðlast þegar gildi.


Forsætisráðuneytinu, 19. september 2002.

Davíð Oddsson.
Ólafur Davíðsson.

 

Þetta vefsvæði byggir á Eplica