Félagsmálaráðuneyti

637/2004

Reglugerð um breytingu á reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að ljúka átaki til einsetningar grunnskólans, nr. 303/2003.


1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. reglugerðarinnar:
a. Í stað ártalanna "2003–2005" kemur: 2003–2006.
b. Í stað orðanna "fyrstu tvö árin" kemur: fyrstu þrjú árin.
c. Í stað ártalsins "2005" kemur: 2006.


2. gr.

2. málsl. 2. gr. reglugerðarinnar fellur brott.


3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er á grundvelli 18. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.


Félagsmálaráðuneytinu, 13. júlí 2004.

Árni Magnússon.
Guðjón Bragason.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica