Sjávarútvegsráðuneyti

627/2000

Reglugerð um verndun smáfisks við togveiðar norður af Vestfjörðum. - Brottfallin

1. gr.

Allar veiðar með fiskivörpu eru bannaðar á svæði norður af Vestfjörðum, sem markast af línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

1.66°42'50N - 23°42'50V2     66°57'00N - 23°22'00V3.67°11'00N - 21°20'00V4 67°10'00N - 20°32'00V5.66°54'47N - 20°39'00V

2. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. eru veiðar með fiskivörpu heimilar á svæðinu, sé varpan búin smáfiskaskilju í samræmi við ákvæði viðauka við reglugerð nr. 486, 4. ágúst 1998, um gerð og búnað smáfiskaskilju.

 

3. gr.

Heimildir til veiða með fiskivörpu á framangreindu svæði takmarkast af ákvæðum laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og reglugerðum settum með stoð í þeim lögum.

 

4. gr.

Með mál sem kunna að rísa út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála og varða brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

 

5. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast gildi 6. september 2000 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Reglugerð þessi kemur í stað reglugerðar nr. 625, 1. september 2000, með sama heiti.

 

Sjávarútvegsráðuneytinu, 5. september 2000.

 

F. h. r.

Þorsteinn Geirsson.

Þórður Eyþórsson.

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica