Fjármálaráðuneyti

574/1999

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 449/1990, um endurgreiðslu, virðisaukaskatts af vinnu manna við íbúðarhúsnæði, með síðari breytingum

1. gr.

Orðið „hérlendis“ í c-lið 1. mgr. 1. gr. fellur brott.

2. gr.

1. málsliður 9. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Rétt til endurgreiðslu samkvæmt ákvæðum þessa kafla eiga þeir sem flytja inn verksmiðjuframleidd íbúðarhús eða framleiða íbúðarhús í verksmiðju hér á landi.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 42. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Fjármálaráðuneytinu, 24. ágúst 1999.

Geir H. Haarde.

Árni Kolbeinsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica