Velferðarráðuneyti

519/2015

Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð nr. 313/2013 um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í lyfjakostnaði. - Brottfallin

1. gr.

11. gr. reglugerðarinnar orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Lyfjaskírteini.

Sjúkratryggingum Íslands er heimilt í samræmi við vinnureglur sem stofnunin setur sér að gefa út lyfjaskírteini til staðfestingar greiðsluþátttöku. Í vinnureglum er heimilt að tengja skilyrði greiðsluþátttöku við ástand sjúkratryggðs og tiltaka hámarksmagn í lyfjaávísunum.

Sjúkratryggingum Íslands er heimilt samkvæmt umsókn frá lækni sjúkratryggðs að ákvarða einstaklingsbundna greiðsluþátttöku sjúkratrygginga vegna kaupa á lyfjum í eftirfarandi til­vikum:

  1. Þegar sjúkratryggðum er brýn nauðsyn að nota um lengri tíma lyf sem sjúkra­trygg­ingar greiða ekki. Sjúkratryggingum Íslands er þá heimilt að taka þátt í lyfja­kostnaði viðkomandi skv. 4. og 6. gr.
  2. Þegar sjúkratryggður nýtur líknandi meðferðar í heimahúsi, er með lokastigs­nýrnabilun eða alvarlegan geðrofssjúkdóm. Sjúkratryggingum Íslands er þá heimilt að undanþiggja sjúkratryggðan greiðslu gjalds vegna tiltekinna lyfja eða lyfjaflokka, sbr. þó 6. gr.
  3. Þegar sjúkratryggður af brýnum læknisfræðilegum ástæðum, svo sem vegna alvar­legra aukaverkana, getur ekki notað það lyf sem greiðsluþátttaka sjúkra­trygg­inga miðast við, sbr. 1. tölul. 2. mgr. 6. gr., er heimilt að miða greiðslu­þátttöku við hámarkssmásöluverð viðkomandi lyfs.
  4. Þegar sjúkratryggður af brýnum læknisfræðilegum ástæðum þarf að nota til dæmis húðkrem, augndropa, vítamín eða sambærilegar vörur, er Sjúkratryggingum Íslands heimilt að taka þátt í kostnaði viðkomandi skv. 4. og 6. gr.
  5. Þegar sjúkratryggður þarf af brýnum læknisfræðilegum ástæðum að nota lyf sem veitt hefur verið undanþága fyrir, þ.e. lyf án markaðsleyfis og lyf með markaðsleyfi sem hefur ekki verið markaðssett, skv. 7. mgr. 7. gr. lyfjalaga eða forskriftarlyf læknis. Sjúkratryggingum Íslands er þá heimilt að taka þátt í lyfjakostnaði við­kom­andi skv. 4. og 6. gr.
  6. Þegar sjúkratryggðum er brýn nauðsyn að nota S-merkt lyf sem ávísað er til notk­unar utan heilbrigðisstofnana er Sjúkratryggingum Íslands heimilt að taka þátt í kostn­aði viðkomandi lyfs skv. 15. gr.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 25. gr., 1. mgr. 29. gr. og 55. gr. laga um sjúkra­tryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum, og 43. gr. lyfjalaga nr. 93/1994, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Velferðarráðuneytinu, 27. maí 2015.

Kristján Þór Júlíusson
heilbrigðisráðherra.

Sveinn Magnússon.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica