Landbúnaðarráðuneyti

514/2005

Reglugerð um (8.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um sáðvöru.

1. gr.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2004/55 frá 20. apríl 2004

öðlast hér með gildi hér á landi og birtist í fylgiskjali 1. Eftirfarandi ákvæði breytast í samræmi við tilskipunina:

1. Í stað texta um hávingulsrýgresi í 1. lið, grös, I. hluta I. viðauka í reglugerðinni kemur eftirfarandi texti:
Hávingulsrýgresi Festuca pratensis spp. x Lolium
(Blendingar sem koma multiflorum spp.
fram við víxl tegunda af
ættkvíslinni Lolium
(x Festuloliuum)
2. Í 2. dálki 1. töflu b. um vottað fræ af belgjurtum og öðrum tegundum í A-lið I. hluta 2. viðauka komi "80" í stað "85" í færslunni sem varðarVicia faba.
3. Við athugasemdir í A-lið, I. hluta, 3. viðauka bætist eftirfarandi:
"7. Þegar um er að ræða í 5. liðx Festulolium skal tilgreina nafn tegundanna innan ættkvíslanna Festuca ogLolium".


2. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og til innleiðingar á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2004/55 sem tekin var inn í III. kafla I. viðauka við EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2004. Reglugerðin öðlast þegar gildi.


Landbúnaðarráðuneytinu, 27. maí 2005.

F. h. r.
Níels Árni Lund.
Ingibjörg Ó. Vilhjálmsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica