Samgönguráðuneyti

492/2007

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 930/2006 um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim. - Brottfallin

1. gr.

Ákvæði um sektir og sviptingu ökuréttar í viðauka I vegna brota á 37. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, sbr. V. kafli laganna, orðast þannig:

Þegar ekið er yfir lögleyfðum hámarkshraða skal beita eftirfarandi töflu. Í fyrstu línu lárétt er lögleyfður hámarkshraði tilgreindur. Raunverulegur hraði ökutækis er tilgreindur í fyrstu línu lóðrétt. Sektarfjárhæð er tilgreind í þúsundum króna og sviptingartími í mánuðum.

Hraði

30

35

50

60

70

80

90

36-40

5

           

41-45

10

5

         

46-50

15

10

         

51-55

20

15

         

56-60

25

20

5

       

61-65

45 + 3

25

10

       

66-70

55 + 3

30

15

5

     

71-75

70 + 3

50 + 3

20

10

     

76-80

 

55 + 3

25

15

5

   

81-85

 

70 + 3

30

20

10

   

86-90

   

40

30

15

10

 

91-95

   

50

40

30

20

 

96-100

   

60

50

40

30

10

101-110

   

90 + 3

60

50

50

30

111-120

   

110 + 3

80 + 1

60

60

50

121-130

   

130 + 3

110 + 3

80 + 1

80

70

131-140

     

130 + 3

110 + 2

110 + 1

90

141-150

       

140 + 3

140 + 2

130 + 1

151-160

         

150 + 3

140 + 2

161-170

           

150 + 3

Fyrirsögn greinarinnar í viðauka I orðast svo:

Almennar hraðatakmarkanir.

2. gr.

Ákvæði um sektir og sviptingu ökuréttar í viðauka I vegna brota á 38. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, sbr. V. kafli laganna, orðast svo:

Við ákvörðun sviptingar ökuréttar fyrir brot á þessum ákvæðum skal beita töflu 37. gr. að teknu tilliti til lögleyfðs hámarkshraða ökutækis.

Við ákvörðun sektar fyrir brot á þessum ákvæðum skal einnig beita töflu 37. gr. að teknu tilliti til lögleyfðs hámarkshraða ökutækis og að viðbættu 20% álagi á sektarfjárhæð.

Fyrirsögn greinarinnar í viðauka orðast svo:

Ökuhraði sérstakra gerða ökutækja.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. mgr. og 5. mgr. 100. gr. umferðar­laga nr. 50/1987 með síðari breytingum, sbr. lög nr. 69/2007, öðlast þegar gildi.

Samgönguráðuneytinu, 14. maí 2007.

Sturla Böðvarsson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica