Fjármálaráðuneyti

49/2008

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 213/2001, um skattalega meðferð á bústofnsbreytingu og kaupverði lífdýra í landbúnaði.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað orðanna "41. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt" í 3. mgr. kemur: 39. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.
  2. Í stað orðanna "sbr. 2. mgr." í 1. málsl. 4. mgr. kemur: sbr. 3. mgr.
  3. 2. málsl. 4. mgr. fellur brott.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 121. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

Fjármálaráðuneytinu, 10. janúar 2008.

F. h. r.

Baldur Guðlaugsson.

Ingibjörg H. Helgadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica