Viðskiptaráðuneyti

313/1997

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 673/1996 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. - Brottfallin

 

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 673/1996

um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.

                 

1. gr.

Við 5. gr. bætist nýr stafliður (d-liður) sem orðast svo:

 d)           Fyrir hverja mynd umfram eina þegar merki er í þrívídd greiðist að auki Kr. 1.300

2. gr.

8. gr. reglugerðarinnar orðist svo:

Ýmis gjöld vegna vörumerkja:

 a)

Beiðni um breytingu á skráðu merki, sbr. 24. gr. vörumerkjalaga

2.000

 

- fylgi beiðnin umsókn um endurnýjun

1.000

 b)

Beiðni um innritun nýs eiganda (framsals) í vörumerkjaskrá

1.600

 

- fylgi beiðnin umsókn um endurnýjun eða beiðni skv. a-lið

0

 c)

Beiðni um innritun nytjaleyfis

1.600

 d)

Beiðni um innritun annarra breytinga í vörumerkjaskrá

1.200

 e)

Beiðni um endurbirtingu umsóknar eða skráningar

1.500

 f)

Staðfest útskrift (ljósrit eða tölvuútskrift) úr vörumerkjaskrá

1.200

 g)

Staðfest afrit umsóknar, forgangsréttarskjal

1.600

 h)

Útskrift (ljósrit eða tölvuútskrift) úr vörumerkjaskrá

550

 i)

Skyndikönnun á því hvort tiltekið vörumerki sé að finna í vörumerkjaskrá (allt að tvö tilvik í senn)

0

 j)

Athugun og mat á því hvort tiltekið vörumerki telst það líkt skráðu vörumerki eða merki sem sótt hefur verið um skráningu á að ruglingshætta

yrði hugsanlega talin vera fyrir hendi ef umsókn yrði lögð inn

2.300

               

3. gr.

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 65. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og öðlast gildi 1. júní 1997.

Iðnaðarráðuneytiinu, 20. maí 1997.

Finnur Ingólfsson.

Halldór J. Kristjánsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica