Sjávarútvegsráðuneyti

358/2003

Reglugerð um breytingu á reglugerð um stjórn veiða íslenskra skipa úr norsk-íslenska síldarstofninum árið 2003. - Brottfallin

358/2003

REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð um stjórn veiða íslenskra skipa
úr norsk-íslenska síldarstofninum árið 2003.

1. gr.

Við 5. gr. bætist ný málsgrein er orðast svo: Þegar norsk-íslensk síld er reiknuð til þorskígilda skal miða við verðmætastuðulinn 0.12.


2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.


Sjávarútvegsráðuneytinu, 20. maí 2003.

F. h. r.
Jón B. Jónasson.
Arndís Á. Steinþórsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica