Sjávarútvegsráðuneyti

508/1994

Reglugerð um friðunarsvæði við Ísland. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um friðunarsvæði við Ísland.

1. gr.

Veiðar með fiskibotn- og flotvörpu eru bannaðar á eftirgreindum svæðum:

1. Fyrir Vesturlandi á svæði, sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

65°36,00 N - 26°35,00 V

2.

65°29,00 N - 26°46,00 V

3.

64°38,00 N - 26°46,00 V

4.

64°38,00 N - 26°40,00 V

5.

64°00,50 N - 26°07,66 V

6.

64°10,00 N - 25°37,00 V

7.

63°53,00 N - 25°07,00 V

8.

63°38,00 N - 25°45,00 V

9.

63°06,50 N - 24°44,30 V

10.

63°11,70 N - 24°25,85 V

11.

63°09,00 N - 24°24,00 V

12.

63°06,00 N - 24°25,70 V

13.

63°03,00 N - 24°32,00 V

14.

63°01,40 N - 24°38,00 V

15.

63°01,00 N - 24°37,80 V

16.

62°58,70 N - 24°44,70 V

17.

63° 19,00 N - 25°32,00 V

18.

63°24,00 N - 25°45,00 V

19.

63°35,00 N - 26°06,00 V

20.

63°45,00 N - 26°17,00 V

21.

63°53,00 N - 26°32,00 V

22.

64°25,00 N - 26°58,00 V

23.

64°55,00 N - 27°14,00 V

24.

65°26,00 N - 27°16,00 V

25.

65°36,00 N - 26°55,00 V

Heimilt er þó, þrátt fyrir ofangreint bann að stunda veiðar frá kl. 20.00 að kvöldi til kl. 8.00 að morgni á eftirgreindum svæðum:

A.

1.

65°36,00 N - 26°35,00 V

 

2.

65°29,00 N - 26°46,00 V

 

3.

64°38,00 N - 26°46,00 V

 

4.

64°38,00 N - 26°54,00 V

 

5.

65°26,00 N - 26°54,00 V

 

6.

65°26,00 N - 27° 16,00 V

 

7.

65°36,00 N - 26°55,00 V

 

 

 

B.

1.

64°10,00 N - 25°37,00 V

 

2.

63°53,00 N - 25°07,00 V

 

3.

63°42,20 N - 26°14,00 V

 

4.

63°45,00 N - 26°17,00 V

 

5.

63°53,00 N - 26°32,00 V

Þá er og heimilt að stunda veiðar á eftirgreindu svæði á "Mehlsack" frá og með 15. janúar til og með 15. apríl:

1.

63°26,77 N - 25°23,25 V

2.

63°06,50 N - 24°44,30 V

3.

63°03,36 N - 24°55,51 V

4.

63°19,00 N - 25°32,00 V

5.

63°21,95 N - 25°39,65 V

2. Á svæði á Fylkishóli, 1 sjómílu umhverfis 62°45,50 N - 25°14,50 V

3. Á Litlabanka á svæði, sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

62°53,00 N - 24°44,00 V

2.

62°50,00 N - 24°38,00 V

3.

62°43,00 N - 24°50,00 V

4.

62°45,00 N - 24°55,00 V

4. Á "Heimsmeistarahrygg" á svæði sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

63°18,50 N - 23°10,00 V

2.

63°15,80 N - 23°00,00 V

3.

63° 15,00 N - 23°00,00 V

4.

63°10,70 N - 23°24,00 V

5.

63°11,00 N - 23°38,00 V

6.

63°15,00 N - 23°38,00 V

5. Á Tánni á tímabilinu frá og með 1. júní til og með 31. október á svæði, sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

63°10,00 N - 22°00,00 V

2.

63°09,20 N - 21°55,50 V

3.

63°05,40 N - 22°09,00 V

4.

63°02,80 N - 22°23,50 V

5.

63°03,00 N - 22°31,00 V

6.

63°06,00 N - 22°41,00 V

7.

63°09,20 N - 22°46,00 V

8.

63°11,00 N - 22°42,00 V

9.

63°05,00 N - 22°24,00 V

6. Á Lónsdýpi á svæði, sem markast af línu, sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

1.

63°52,00 N - 13°52,00 V

2.

63°51,00 N - 13°45,00 V

3.

63°48,00 N - 13°50,00 V

4.

63°46,00 N - 14°05,00 V

5.

63°41,00 N - 14°24,00 V

6.

63°43,00 N - 14°24,00 V

7.

63°49,00 N - 14°02,00 V

8.

63°49,00 N - 13°58,00 V

Heimilt er þó, að stunda veiðar frá kl. 20.00 að kvöldi til kl. 8.00 að morgni á ofangreindu svæði.

2. gr.

Veiðar með fiskibotn- og flotvörpu og línuveiðar eru bannaðar á eftirgreindum svæðum:

1. Norðaustur af Horni á svæði er markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

66°29,20 N - 21°45,00 V

2.

67°02,95 N - 21 °45,00 V

3.

67°06,50 N - 20°48,50 V

4.

67°04,00 N - 20°42,00 V

5.

66°34,50 N - 21°11,72 V

6.

66°36,43 N - 20°45,30 V

7.

66°19,80 N - 20°45,15 V

Að sunnan afmarkast svæðið af línu, sem dregin er í 12 sjómílna fjarlægð frá viðmiðunarlínu sbr. lög nr. 81/1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

2. Á Sporðagrunni á svæði er markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

66°34,42 N - 20°20,50 V

2.

66°38,44 N - 20°16,67 V

3.

66°47,37 N - 19°52,94 V

4.

66°51,60 N - 19°21,89 V

5.

66°38,32 N - 19°24,68 V

3. Norðan Haganesvíkur á svæði er markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

66°22,10 N-19°32,30 V

2.

66°26,99 N-19°32,94 V

3.

66°29,48 N-18°58,76 V

4.

66°23,98 N-18°53,78 V

Að sunnan afmarkast svæðið af línu sem dregin er í 12 sjómílna fjarlægð frá viðmiðunarlínu sbr. lög nr. 81/1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

4. Fyrir Norðausturlandi á svæði sem að vestan markast af línu sem dregin er 10° réttvísandi frá Hraunhafnartanga (viðmiðunarstaður 9) og að austan af línu, sem dregin er 45° réttvísandi frá Langanesi (viðmiðunarstaður 10). Að utan markast svæðið af línu sem dregin er 20 sjómílur utan viðmiðunarlínu sbr. lög nr. 81/1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, en að sunnan af línu sem dregin er 12 sjómílur utan við viðmiðunarlínu sbr. lög nr. 81/1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

5. Á Langanesgrunni á svæði sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

66°36,39 N - 13°57,27 V

2.

66°40,53 N - 13°47,16 V

3.

66°37,72 N - 13°37,58 V

4.

66°31,81 N - 13°42,41 V

5.

66°29,29 N - 13°39,41 V

6.

66°38,28 N - 13°10,60 V

7.

66°48,28 N - 13°28,79 V

8.

66°48,29 N - 13°47,64 V

9.

66°55,07 N - 14°01,34 V

10.

66°40,00 N - 14°15,00 V

6. Á Digranesflaki á svæði sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

66° 12,00 N - 13°48,00 V

2.

66°23,00 N - 12°51,00 V

3.

66° 14,00 N - 12°40,00 V

4.

66°03,00 N - 12°40,00 V

5.

65°56,00 N - 13°31,00 V

7. Á Glettinganesgrunni á svæði sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

65°32,33 N - 12°26,34 V

2.

65°26,46 N - 12°11,41 V

3.

65°23,99 N - 12°49,52 V

4.

65°33,64 N - 12°51,07 V

8. Á Breiðdalsgrunni á svæði, sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

64°05,76 N - 13°14,40 V

2.

64°17,65 N - 13°21,10 V

3.

64°33,00 N - 13°23,00 V

4.

64°33,00 N - 12°40,00 V

5.

64°25,00 N - 12°34,00 V

6.

64° 16,00 N - 12°46,80 V

7.

64°08,00 N - 13°02,55 V

9. Við Hrollaugseyjar á svæði sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

64°11,00 N - 15°42,50 V

2.

63°57,70 N - 15°28,70 V

3.

63°54,20 N - 15°46,50 V

4.

63°54,00 N - 15°59,00 V

5.

64°02,00 N - 16°11,20 V

Að norðan markast svæðið af stórstraumsfjöruborði.

3. gr.

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81, 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81, 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast gildi 25. september 1994. Frá sama tíma falla úr gildi eftirfarandi reglugerðir: Reglugerð nr. 283, 20. júlí 1993, um friðunarsvæði við Ísland, ásamt breytingareglugerðum nr. 456, 15. nóvember 1993, nr. 493, 14. desember 1993 og nr. 108, 9. mars 1994. Reglugerð nr. 110, 16. mars 1994, um bann við togveiðum vestur af Eldeyjarboða og reglugerð nr. 241, 11. maí 1994, um bann við togveiðum á Litlabanka.

Sjávarútvegsráðuneytið, 16. september 1994.

Þorsteinn Pálsson.

Árni Kolbeinsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica