Samgönguráðuneyti

739/2004

Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins um stofnun Siglingaöryggisstofnunar Evrópu. - Brottfallin

739/2004

REGLUGERÐ
um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins
um stofnun Siglingaöryggisstofnunar Evrópu.

1. gr.
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1406/2002 frá 27. júní 2002 um stofnun Siglingaöryggisstofnunar Evrópu,

sem vísað er til í EES viðbæti nr. 56o í XIII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2003 frá 20. júní 2003um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XIII. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum hans.


2. gr.
Reglugerðin

og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2003,sbr. 1. gr., sem birt hefur verið í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB nr. 51 dags. 9. október 2003 (bls. 21), eru birtar sem fylgiskjal með reglugerð þessari.


3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í lögum um Siglingastofnun Íslands, nr. 6/1996, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.


Samgönguráðuneytinu, 18. ágúst 2004.

Sturla Böðvarsson.
Sigurbergur Björnsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica