Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

366/2009

Reglugerð um (17.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru.

1. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 920/2007, frá 1. ágúst 2007, sem vísað er til í III. kafla I. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2007, frá 7. desember 2007, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af reglugerð þessari, I. viðauka samningsins, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 930/2000, sem var innleidd með reglugerð nr. 659/2006, um (9.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995, um eftirlit með sáðvöru:

  1. Í stað b-liðar 4. gr. komi eftirfarandi:
    b) "náskyldar tegundir" hefur þá merkingu sem er skilgreind í viðaukanum við þessa reglugerð.
  2. Í stað viðaukans við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 930/2000 komi texti viðaukans við þessa reglugerð.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. Reglugerðin tekur þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 27. mars 2009.

F. h. r.
Sigurgeir Þorgeirsson.

Baldur P. Erlingsson.

VIÐAUKI
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica