Samgönguráðuneyti

109/1975

Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Vopnafjarðarkauptún nr. 13 19. janúar 1973. - Brottfallin

REGLUGERÐ

 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir

Vopnafjarðarkauptún nr. 13 19. janúar 1973.

 

1. gr.

VII. kafli orðist þannig:

Um gjöld til hafnarinnar.

26. gr.

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn semur og samgönguráðuneytið staðfestir.

2. gr.

Greinar 27-47 falli niður og inn komi nýr kafli, VIII. kafli Ýmis ákvæði, og breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við það, þannig að greinar 48-52 verði 27-31.

 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnarlögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist hér með til að öðlast gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Samgönguráðuneytið, 20 mars 1975.

 

Halldór E. Sigðursson.

Kristinn Gunnarsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica