Fjármálaráðuneyti

347/2006

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 990/2001, um greiðslu vaxtabóta, með síðari breytingum.

1. gr.

19. gr. reglugerðarinnar ásamt fyrirsögn orðast svo:

Greiðsla vaxtabóta.

Vaxtabætur greiðast út að lokinni álagningu opinberra gjalda.

Vaxtabætur greiðast rétthafa að því marki sem eftirstöðvum nemur þegar frá hafa verið dregin opinber gjöld til ríkissjóðs, opinber gjöld til sveitarj­félaga, ofgreiddar greiðslur úr Fæðingar­orlofs­sjóði og van­greidd með­lög til Inn­heimtu­stofnunar sveitar­félaga í þessari for­gangs­röð:

 1. Fyrirframgreiddar vaxtabætur.
 2. Ofgreiddar barnabætur.
 3. Tekjuskattur.
 4. Önnur þinggjöld, sbr. þó 6. tölulið.
 5. Útsvar.
 6. Tryggingagjald.
 7. Vangreidd gjöld maka skv. 1.-5. tölulið.
 8. Virðisaukaskattur.
 9. Bifreiðagjöld.
 10. Þungaskattur.
 11. Kílómetragjald.
 12. Ofgreiddar greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði.
 13. Ofgreiddar húsaleigubætur.
 14. Vangreidd meðlög eftir kröfu Innheimtustofnunar sveitarfélaga.
 15. Gjaldfallnar afborganir og vextir af lánum Íbúðalánasjóðs.

Sköttum og gjöldum sem eru til innheimtu hér á landi á grundvelli Norðurlandasamn­ings um aðstoð í skatta­málum, dags. 7. desember 1989, sbr. lög nr. 46/1990 og milli­ríkjasamn­ings Evrópu­ráðsins og OECD um gagn­kvæma stjórn­sýslu­aðstoð í skatta­málum, dags. 25. janúar 1988, sbr. lög nr. 74/1996, skal skipað í framan­greinda for­gangs­röð sam­hliða sambæri­legum sköttum og gjöldum.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í B-lið 68. gr. og 121. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum og 15. gr. a. í lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, öðlast þegar gildi.

Fjármálaráðuneytinu, 12. apríl 2006.

F. h. r.

Maríanna Jónasdóttir.

Sóley Ragnarsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica